Referat fra styremøte i Nord-Trøndelag legeforening, 9. mars 2004

Tilstede: Ragnhild Smalås, Olaug Høiberget, Børge Winther (Aplf), Karl Erik Woldseth (Oll).

Forfall: Of s representant (ikke valgt enda), Svend Erik Hansen(PSL), Jørund Resell (Namf), Johannes Bjørnstad, Bent Åge Rolandsen (Ylf).

Denne gangen ble vi ikke vedtaksføre, men drøftet igjennom nedenforstående saker.

Sak 01/2004

Landsstyresak – Redaksjonskomite på Legeforeningens landsstyremøter.

Sak 02/2004

Landsstyresak – Forslag om endring av Legeforeningens lover.

Sak 03/2004

Landsstyresak – Endring av generelle spesialistregler §7 – utdanning i utlandet.

Sak 04/2004

Landsstyresak – Forslag om endrede spesialistregler i barne- og ungdomspsykiatri.

Sak 05/2004

Legeforeningens organisasjonsstruktur. Oppfølging av landsstyrets vedtak.

Sak 06/2004

Årsmøte 2004. Tema for foredrag/diskusjon. Forslag fra Aplf om sykmeldinger.Fylkestrygdesjefen er forespurt og er villig til å stille.

Neste møte blir på TINOS i Namsos tirsdag 11. mai.