Nord-Trøndelag legeforening

Lokalforening

2005

Referat fra styremøte i Nord-Trøndelag legeforening, 19. oktober 2005

23. januar 2013

Tilstede: Ragnhild Smalås, Olaug Høiberget,  Elisabeth Sætnan(Ylf), Jørund Resell (Namf), Børge Winther (Aplf), Arne  Talseth (Ylf)                                                

Forfall: Henrik Brochmann, Bodil Dyrstad (LSA), Svend Erik Hansen (PSL), Peter Heidt (Of)                          

Saker til behandling

Sak  15/2005 Høring - elektronisk pasientjournal

NTLF avgir ingen høring.

Sak  16/2005 Legeforeningens likestillingsutvalg.

NTLF har ingen forslag til kandidater.

Sak  17/2005 Søknad om sponsormidler.

NTLF gir sin støtte til Bal Medicorum 06 med kr 10.000,-

Sak  18/2005 Felles møte med Sør-Trøndelag legeforening.

Styret i Sør-Trøndelag legeforening har takket ja til invitasjonen til fellesmøte på Stjørdal 01.desember. Møtet med påfølgende middag blir avholdt på Quality Airport hotel.

Foreslått tema om Prosjekt 2010 følges opp av leder som kontakter RHF-ledelsen.

Sak  19/2005 NAVO - forhandlingene  - status

Ylf- representantene orienterte. Viktig å få med sosiale rettigheter i sentrale avtaler. Fare for streik. Uenighet om betydningen av hemmelige protokoller inngått av forhandlingslederne i mai. Lokale forhandlinger blir ikke startet før man er å mål sentralt.

Ragnhild Smalås
referent