Nord-Trøndelag legeforening

Lokalforening

2005

Referat fra styremøte i Nord-Trøndelag legeforening, 3. februar 2005

23. januar 2013

På siste styremøte ble vi etter hvert 5 stykker, men klarte altså ikke å bli vedtaksføre, noe som krever 6 tilstede. Vi gikk igjennom sakslista, men fikk ikke realitetsbehandlet noen saker. Vi fastsatte imidlertid årsmøtet til den 6. juni i Namsos. Som årsmøtetema ønsker vi å få til en debatt rundt klager, avvik og hendelsesbasert tilsyn. Også er det valg!

Minner ellers om neste møte som er planlagt til 7. april l 1730, Backlund Hotell, Levanger.

Har fått tilsendt 2 saker til Landsstyret, Forslag om endring av Legeforeningens lover §6, annet ledd og Prinsipp- og arbeidsprogram for perioden 2006-2007, med høringsfrist 1. mars. Si fra dersom dere ønsker at vi skal gi tilbakemelding!

Mvh

Ragnhild