Referat fra styremøte i Nord-Trøndelag legeforening, 8. september 2012

Tilstede: Tom Julsrud, Gaute H. Nilsen, Ulf Maxhall, Harald Skoglund, Rolf Larsen, Børge Winther, Tina Hakli, Inga Røyset

Sak 23-12 Godkjenning av dagorden

 • Dagsorden godkjent.

Sak 24-12 Godkjenning av referat årsmøtet

 • Referat godkjent.

Sak 25-12 Referatsaker

 • Gjennomgang av nytt forslag til fastlegeforskrift. NTLF ser stort sett positivt på nåværende forslag, spørsmål om sanksjonsmuligheter fra arbeidsgiver.
 • Hurtigrutekurset - "I samme båt"
  • Påmeldt Rolf Larsen og Tina Hakli.
 • Avtaler i samhandlingsreformen
  • Møte torsdag 13. september - tillitsvalgte innvitert, vi sender leder Tom Julsrud.
  • Ingen leger representert i prossesen så langt, noe NTLF er kritisk til.
  • Ansvarsforholdene ved Steinkjer DMS er fortsatt ikke avklart.
 • Helsepolitisk seminar mandag 10. desember Rica Hell
  • Alle oppfordres til å komme

Sak 26-12 Organisasjonsekretær - presentasjon, arbeidsform

 • Kenneth Kjelsnes er ansatt som organisasjonssekretær for Legeforeningene i Midt- Norge
 • Kontoradresse Håkon Jarlsgt. 11, Trondheim.
 • Midlertidig mail: kenneth@kjelsnes.com
 • Midlertidig telefon 92069142
 • Arbeidsoppgaver etter avtale.
 • Prøveordning over to år.

Sak 27-12 Møteplan ut året

 • 18. oktober klokken 1800 på Høvdinggården evt. DMS Steinkjer.
 • 10. desember klokken 1600, rett etter Helsepolitisk seminar, på Rica Hell

Sak 28-12 Evaluere årsmøtet

 • Godt oppmøte, rundt 60 deltakere.
 • Gode lokaler.
 • Få som brukte oppsatt busstransport, men nyttig tiltak som videreføres til neste år.
 • Neste årsmøte 6. juni 2013 i Namsos.

Sak 29-12 Tiltak for å fremme kollegialitet og fellesskap mellom medlemmene

 • Innsats for å arrangere Medisinske fora har ikke blitt betalt for alle legene. Dette ansees som sosialt viktig for våre medlemmer. Forslag om å honorere legene som ikke lønnes på annen måte tilsvarende en dags praksiskompensasjon per år.

Sak 30-12 Samarbeidsmøte med NAV

 • NAV ønsker møte med NTLF for blant annet å gjennomgå samarbeidspraksis. NAV inviteres til neste møte 18. oktober.

Sak 31-12 Eventuelt

 • Overtidsbrudd hos leger ved HNT. NTLF stiller seg positiv til en prosess for å få en mer ordnet arbeidstidsavtale innenfor lovens rammer.
 • Tina Hakli tar over som sekretær.
 • Endring i HELFO sin praksis i forhold til kontroll av takstbruk. Kontrollene fremstår nå som mer tilfeldig og rettsløst enn tidligere. Ønske om å arrangere kurs i samarbeid med HELFO og jurist fra Legeforeningen for å en bedre gjensidig forståelse av regelverket. Børge Winther tar kontakt med PSL og legeforeningen for å forsøke å få til et møte før jul.
 • Forespørsel om å arrangere nasjonalt møte for praksiskonsulenter om to år. NTLF støtter tiltaket, men finansiereringen bør foreståes av HMN.
 • Avtale med Madsen Bil AS. Styret stiller seg positiv til avtalen slik den foreligger. Fullmakt til Gaute H. Nilsen for å inngå en to-års avtale.