Nord-Trøndelag legeforening

Lokalforening

2013

Referat fra styremøte i Nord-Trøndelag legeforening, 24. september 2013

19. desember 2014

Tilstede: Leder Tom Julsrud, Gaute H. Nilsen, Rolf Larsen, Martin Helgesen, Børge Winther, Dragan Zerajic, Jørund Resell

Sak 26/13 Dagsorden

Det er kommet inn flere ekstra saker, legges inn som egne saker, nummerert 32-36/13

Sak 27/13 Konstituering av nytt styre

Tom Julsrud, leder
Gaute H. Nilsen, nestleder
Tina Eilertsen, referent

Sak 28/13 Møteplan 2013/2014

Det planlegges møte hver andre måned, fri om sommeren. Neste møte i forbindelse med Helsepolitisk Seminar på Stjørdal 151113. For å gjøre møtene mer tilgjengelig for flere av medlemmene i styret, vil det prøves ut med videokonferanser.

Sak 29/13

Tas til etterretning

Sak 30/13

Lite oppmøte fra Nord-Trøndelag på "Hurtigruteseminaret"

Melding fra revisor, mangler skattekonto, Kenneth har ordnet dette.

Søknad om permisjon for Sekretær i forbindelse med fødsel, innvilger 14 dager med lønn.

Sak 31/13 Årsmøtet

Relativt godt oppmøte på årsmøte 2013, god gjennomføring.

Neste landsstyre 20-22 mai.

Neste årsmøte primo juni 2014 - forslag Stiklestad/Jektvolden - Gjennomføres i samarbeid med kurskomiteen

Yrkesforeningene har enda ikke gjennomført valg

Valgkomiteen fortsetter

Sak 32/13 Søknad om støtte

Forskerlinjeforeningen Signifikant søker om støtte til høstseminar "Vitenskapelig blikk på placebo". NTLF gir kr 3000,- mot profilering i program e.l.

Sak 33/13 ASU

NTLF melder inn Sunniva Rognerud som vårt førstevalg til medlem i ASU, alternativt Rolf Larsen.

Sak 34/13 Praksiskompensasjon til tillitsvalgtkurs

Søknad fra Anders Todal innvilges, NTLF dekker resterende etter Yrkesforening har dekt sin del.

Sak 35/13 AMK

Det er fremmet forslag om to AMK i hvert helseforetak. Prosessen rundt dette fremstår dårlig for NTLF. Det vil bli nedsatt et arbeidsutvalg som på faglig grunnlag vil uttale seg om AMK struktur i HMN.  Styret i NTLF mener tre AMK sentraler i HMN fremstår som det beste valget, en i hvert HF.

36/13 Seniorpolitikk

NTLF ønsker mer fokus på seniorpolitikk for våre medlemmer. Vi inviterer Einar Vanvik til styremøte.