Referat fra styremøte i Nord-Trøndelag legeforening, 27. mai 2014

Tilstede: Tom A. Julsrud, Anders Todal, Mathis Heibert, Stephan Schuler, Martin Ording  Helgesen, Dragan Zerajic, Gaute H. Nilsen, Børge Winther, Jørun, Tina Foss Hakli

Sak 19/14 Godkjenning av dagsorden

Godkjent

Sak 20/14 Referat fra styremøtet 20.03.2014

Godkjent

Sak 21/14 Referatsaker

 • Tom A Julsrud ref. fra Landsstyremøtet
  • Reservasjonsretten , vedtaket fra 2013 ble stående.
  • Forslag til ny spesialiststruktur tatt opp
  • Sykehusledelse, ny lederutdanning i regi av DNLF
  • Noen endringer av etiske regler
  • Landsstyremøtet 2015 i Trondheim, 2016 i Oslo
  • Debatt om budsjett
 • Org.sekretær skal ut i ferie og svangerskapspermisjon.
 • Nei til støtte til Frampeik 2014 og Norpal Zawa.
 • Medlemmer NTLF 518 stk nå.
 • 18500,- til org.sekretær fra NTLF (avtalt del)

Sak 22/14 Evaluering av videomøter

 • Noen tekniske problemer (får ikke opp 3 samtalepartnere samtidig)
 • Ellers: Tids-og kostnadsbesparende, bør fortsette med dette neste år. Det skal sjekkes med DPS om å bruke deres lokaler  og fasciliteter til disse møtene. Noen møter bør foregå samlet som før.

Sak 23/14 Møtedatoer andre halvår 2014

 • 11. september kl.18.00 videomøte
 • 27. november kl.18.00 på Levanger på videorommet (Gaute booker rom på Levanger) Møtet avsluttes med middag.
 • Sak 24/14 Hurtigrutekonferansen 2014
 • Gaute refererte program.
 • NTLF bør ha med 10 deltagere på konferansen.

Sak 25/14 Donasjon til Medhum under Legeforeningens årsmøte

 • 2014 Leger uten grenser i Sierra Leone. NTLF ga 20000,-
 • Samme donasjon kan ytes ved neste landsmøtet dersom formålet er godt.

Sak 26/14 Bal Medicorum – støtte 2015

 • 1 side (3000,-) og 1 nyhetsbrev i nov/des/jan (2000,-) totalt 5000,-

Sak 27/14 Foreløpig evaluering av organisasjons sekretær – videreføring

 • NTLF`s del vil bli 56000,- for 2015
 • Høre om hjelp til tekniske løsninger mht videomøter.
 • NTLF er veldig godt fornøyd med måten sekretærjobben blir utført på.
 • NTLF ønsker å forlenge avtalen om organisasjons sekretær.

Sak 28/14 Regnskap 2013

 • Spørsmål om størrelsen på tilskuddet i 2013. Regnskapet godkjennes.

Sak 29/14 Budsjett 2015

 • Korrigerer for summeringsfeil.

Sak 30/14 Forberedelse årsmøte 2014 torsdag 12.juni Jæktvolden

 • Årsmøtekurs onsdag / torsdag. Søvnkurs.
 • Transport settes opp fra Stjørdal og Namsos.
 • Underholdningsinnslag-> Kenneth tar kontakt og us priser.
  Harald Morten Bremseth
  Odd Ivar Berg
  Levangeroktetten
  Gjermund Larsen, Verdal
 • Mathis Heibert foreslåes som møteleder under årsmøtet, ha en til som medhjelper (Bjørn Ola Bakke forspørres av Dragan)
 • Organisasjonssekretæren forespørres om å være sekretær / referent under møtet.
 • Alle saker som skal stemmes over må foreligge skriftlig.
 • Kenneth ordner med nummerlapper til deltagerne som har tale og stemmerett
 • Forslag til tellekorps skal foreligge før årsmøtet.
 • Valg: Yrkesforeningene
  Varamedlem til styret (for Tina Eilertsen)
  3 medlemmer + varamedlem til valgkomiteen
  Valgkomiteen må finne kandidater til disse plassene.
 • Årsmelding lages av Tom A. Julsrud

Sak 31/14 Avklaring avdelingsoverleger som tillitsvalgte

 • Fått avklaring fra DNLF /OLF -> Ok å kombinere styreverv med avdelingsoverlegejobben, men kan ikke være plasstillitsvalgt.

Sak 32/14 Nytt fra styret i Helse Nord-Trøndelag

 • Utgår da Rolf Larsen er fraværende.

Sak 33/14 Eventuelt

 • Dragan har fått tilbud om rabaterte priser ved ALH.HR. Han skal legge fram priser og forslag til avtale. Vi skal forhøre oss om hva legeforeningen sentralt sier til dette.

Møtet avsluttes med middag på ”Brød og Sirkus”