Nord-Trøndelag legeforening

Lokalforening

2015

Referat fra styremøte i Nord-Trøndelag legeforening, 19. mars 2015

2. desember 2015

Til stede: Jørund Resell, Tom Arve Julsrud, Martin Helgesen, Rolf Larsen, Børge Winther og Dragan Zerajaic

Sak 07.15 Dagsorden godkjent

Sak 08.15 Referat fra styremøte 22.01.2015 godkjent

Sak 09.15 Referatsaker:

 

 • Ref. fra regionsutvalgsmøtet.
 • Telefonmøte ang. hurtigrutekonferansen 10.03.15
 • NAV ønsker adresser fra legeforeningen men det må de ha.
 • Psykologforeningen ønsker samarbeid.
 • Årsmøte begynner kl. 18
 • Diskusjon av budsjettposter.
 • Tildeling av kontigentmidler 282.428 kr
 • Orientering om valgregler for lokalforeningene.

 

Sak 10.15 Aktuelle høringer:

 

 • Ingen forslag til president, visepresident og sentralstyremedlemmer
 • Forslag til akademikerprisen er Steinar Krogstad.
 • Lokalforening vs. fylkesforening. Ingen sterke meninger fra N-Tr. lag.
 • Lovendringer fra overlegeforeningen. Ingen sterke meninger.
 • Rus. Ingen sterke meninger
 • Pensjonsrettigheter. Ingen sterke meninger

 

Sak 11.15 Styrehonorar:

 • Foreslår 0,1 G pr. kurs for kurskomiteen til intern fordeling avhengig av innsats.
 • Samtale om honorar til styret som varierer ganske mye. Forslag om 0,5 G til leder og 0,25 G for nestleder/sekretær. Styremedlemmenes honorar for styremøtet er 0,015 G dvs. ca 1.325 kr som må kreves etter hvert møte.

Sak 12.15 Nytt fra styret i Helse Nord-Trøndelag:

 

 • DPS på Kolvereid skal forsøkes overtatt av Nærøy kommune som en prøveordning. Vanskelig å få søkere til DPS Kolvereid.
 • Ambulansesaken i Røyrvik. Betjenes av Namsskogan. Får ingen søkere til Røyrvik. Om ingen søkere flyttes den til Grong.
 • 10 mill. i overskudd i HF.

 

Sak 13.15 Eventuelt:

 

 • Info om lønnssaken i Steinkjer som gikk til mekling hvor resultatet ble 0,13 % lønnsøkning ovenpå 3,28 % uten at det har vært krevd noe fra 2008. Viktig at de tillitsvalgte er til stede og muligens burde de tillitsvalgte møtes på høsten og drøfte høstens strategi.
 • Møtearena mot HR leder i HF.
 • Årsregnskap ikke ferdig enda. Budsjett sendes rundt når det er ferdig.

 

Referent Børge H. Winther