Nord-Trøndelag legeforening

Lokalforening

2018

Referat fra styremøte i Nord-Trøndelag legeforening 11. desember 2018

5. februar 2019

Sted: Steinkjer, Grand Hotel

Tilstede: Rolf Larsen, Mathis Heibert, Dragan Zerajic, Olaf Kleinau, Anna Hjorth-Hansen, Ragnhild H. Aunsmo,
Forfall: Solveig Medalen Ylf, Børge Winther, Jørund Resell, Christian Myrstad,

Sak 40/2018: Megling med direktør
Prosess påbegynt med direktør, Kathinka Meirik, Paul Georg Skogen og Stein Jonny Valstad, fra ledelsen og tillitsvalgte med Mathis Heibert, Olaf Kleinau, Ole Kristian Thu og John Helle fra Legeforeningen sentralt.
20 desember, møte med begynnelse på dialog.

Seminar planlagt i januar, prosess skal gå over ett år.

Sak 41/2018: Økonomi HNT
Store utfordringer med å få budsjettet i balanse, tanken om å legge opp penger (i utg.pkt 70 mill) er forlatt.

Bygging av nytt sykehus i Molde vil gjennomføres.

Helseplattformen finansieres ved sentrale lån, 26 stillinger skal dedikeres til innføringsprogrammet for Helseplattformen i HNT fra 2019.

Sak 42/2018: AF-medlemsmøte
Medlemsmøte for allmennlegeforeningen med inviterte politikere 12. februar.

Dragan holder kontakten med AF og lokale allmennleger for oppretter arrangementskomite. Kurskomiteen ser ikke mulighet for å få til et godt emnekurs med så kort frist.

Sak 43/2018: Samhandlingskonferanse 2019
5. april 2019, Sør- og Nord-Trøndelag legeforening
Styret i NT er positive til et slikt arrangement.

Sak 44/2018: Rullerende tjenesteplaner
Dette er vedtatt som følge av arbeidsrettsdom, men utarbeidede planer er uten rullering. Viktig å være lojal til vedtak, ikke innvilge ønsker om individuelle planer.

Sak 45/2018: Årsmøte 2019 i NT—legeforening
Styret peker ut dato: torsdag 13. juni som tidspunkt. Ønsker møtet lagt til Øyna på Inderøy.

Kurskomiteen planlegger emnekurs til torsdag-fredag 13.-14.juni.

Neste styremøte 31.01.19 18.00 på video/HNT/Namsos

Ref. Ragnhild