Referat fra styremøte i Nord-Trøndelag Legeforening 13. februar 2018

Tilstede: Dragan Zerajic, Anna Hjorth-Hansen, Rolf Larsen, Olaf Kleinau, Mathis Heibert, Børge Winther, Christine Agdestein

Sak 1.18 Godkjenning av referat fra forrige styremøte 13.12.17
Gjennomgås og godkjennes.

Sak 2.18 Revisjonsberetning for 2016 NTLF
Gjennomgås og godkjennes

Sak 3.18 Vurdering knyttet til mulig fusjon av Nord-Trøndelag (NTLF) og Sør-Trøndelag Legeforening (STLF)
Informert. Foreløpig ingen fusjon av NTLF og STLF

Sak 4.18 Generalsekretærs møte og ledersamling DLNF
Det skrives uttalelse i forbindelse med oppussing av Legenes Hus i Oslo. Det stilles krav til at oppussingen i minimum på ut på anbud og at det gjøres en stratifisering av hva som er nødvendig oppussing, ønsket forbedring og evt luksusgoder man ønsker.

Sak 5.18 Aktuell situasjon i Helse Nord-Trøndelag.
OF/YLF Levanger og Namsos informerer om endringer i HNT siste tiden.

Sak 6.18 Fastlegenes tidsbruksundersøkelse
Allmennlegeforeningen og DNLF ønsker å kartlegge tidsbruken til legene. Siste gjort i 2014 med kun 12% svarprosent. Det oppfattes å være større engasjement enn noen sinne med høy fagforeningsaktivitet så man forventer større svarprosent enn i 2014.

Sak 7.18 Administrativt Samarbeidsutvalg (ASU) 13.02.18.
Det er flertall for samarbeidsgruppe i primær og spesialisthelsetjenesten med
tanke på arbeidsfordeling mellom partene, samt funksjonsfordeling. Behov for
leger og andre fra begge parter inn i en slik gruppe.

Sak 8.18 Støtte til Medisinstudentenes Humanitæraksjon 2018
MedHum støttes med ti tusen kroner, 10.000 NOK. I år støttes flyktningekrisen i
Syria. Ved hjelp av midler fra MedHum, vil UNICEF, gjennom Makani-sentre, gi flere
syriske barn og unge tilgang til psykososial støtte og grunnleggende helsetilbud.

Sak 9.18 Leger i samfunns- og arbeidsmedisin (LSA) representant i styret i NTLF
Styrerepresentant for LSA er Jørund Resell, altså er det ikke behov for ny
representant. Det er behov for oppdatering av informasjon over
styrerepresentanter i NTLF på hjemmesider og andre offisielle lister.

Sak 10.18 Eventuelt
1) Liste og kontaktinformasjon (kun privatmailene, ikke telefonnummer eller
jobbmail) over styrerepresentanter i NTLF må oppdateres, også på hjemmesiden
2) Referater fra siste og aktuelle styremøter må legges up på hjemmesiden
3) Email skal brukes for møteinnkallelser og invitasjoner til kurs etc. Andre sosiale
medier som Facebook og WhatsApp er for uformelle og ting kan lett overses og
alle er ikke tilgjengelige på alle sosiale media.
4) NTLF ønsker å arrangere hyggelig kurs/sammentreff en helg med alle leger og
familier inkludert. Blanding av faglig innhold, men rekruttering og sosialt program
skal være sentralt for å bedre samarbeid og kontakt mellom primær- og
spesialisthelsetjenesten, samt øvrige leger ansatte i gamle Nord-Trøndelag.
Forslag til sted: Meråker, Åre, Oppdal etc.
5) Forslag til neste styremøte 07.05.18 kl 18.00 på Steinkjer