Nord-Trøndelag legeforening

Lokalforening

2018

Referat fra styremøte i Nord-Trøndelag legeforening 19. juni 2018

25. oktober 2018

Tilstede: Dragan Zerajic, Anna Hjorth-Hansen, Rolf Larsen, Olaf Kleinau, Børge Winther, Tom Julsrud, Ragnhild Aunsmo.

16/2018 Godkjenning av møteinnkalling og agenda.
Godkjennes.

17/2018 Godkjenning av referat fra sist styremøte.
Kommer fram at ingen har mottatt det før møtet. Sendes av A. Hjorth-Hansen til de som er tilstede på møtet. Godkjennes. 

18/2018 Orientering om landsstyremøtet.
Vedtatt resolusjon for styrking av primærhelsetjenestetilbudet. Steinkjer kommune er tatt fram som interessant eksempel iom  at 40% av fastleger er fastlønnet. Helse- og Omsorgskomiteen kommer på besøk 21.06.18. Primærhelseteam fikk lite fokus. Tarifforhandlinger pågår.

19/2018 Humanitæraksjon MedHum.
10.000 NOK, ti tusen kroner, er donert til MedHum-aksjonen fra NTLF.

20/2018 Regnskap 2016.
Praksiskompensasjonen for RU-møter (2016: 36.000NOK) skal ikke betales av NTLF, men av RU og sendes sentralt til DNLF. Dette er feil i regnskapet. Ønskelig å få dette refundert.  Sekretær må sende dette videre og ordne slik at NTLF blir kompensert.
Kommer fram at Alfred-Berg-Gambach-fondet ikke er investert i likevel som styret har vedtatt tidligere? Styret ber om klarhet i dette fra sekretær.
Falstad Regnskapsservice brukes av NTLF. I regnskapet fra 2016 var det usikkerhet rundt 150.000 NOK. Regnskapet for 2016 ble godkjent forutsatt at det kom klarhet i hva som var uklart. Ikke fått tilbakemelding fra Falstad Regnskapsservice.
Hva ligger i regnskapsposten «fremmedtjenester»? Nokså kraftig økning siste 3 år. Hva er kostnad til Falstad Regnskapsservice?
Man etterlyser regnskapet for 2017. Enighet om at styreleder etterspør dette hos Falstad Regnskapsservice.

21/2018 Orientering fra Allmennlegeforeningen.
Pågående forhandlinger om normaltariffen. Ny orientering om fastlegekrise. Vedtatt resolusjon for styrking av primærhelsetjenestetilbudet hvor det blant annet er stanset overføring av arbeidsoppgaver fra spesialisthelsetjenesten til primærhelsetjenesten. Nyopprettet fagråd – samarbeidsgruppe mellom primærhelsetjeneste og sykehus for å kartlegge behov, ruste seg for framtiden og bedre samarbeid.

22/2018 HNT, respons på ambulansesak og situasjon på sykehusene Levanger og Namsos. Ambulansesak: Kraftig økning i antall oppdrag for ambulansene med samtidig innstramming av midler. Regnestykket går ikke opp. Ambulanse i Snåsa er ikke bemannet i 10 uker i sommer.
NTLF har etterspurt en orientering og grundig informasjon om «ambulansesaken» fra styret og ledelsen i HNT, via postmottaket, to ganger nå. Man har ikke mottatt bekreftelse på mottatt brev en gang.
Avholdt stor katastrofeøvelse på Levanger 07.06.18. Generell informasjon. 

23/2018 Oppsummere program for årsmøtet.
Ragnhild Aunsmo informerer om program: Theis Huldt-Nystrøm holder hudkurs i to dager (30.-31.08.18). Forslag til sted: Rica Hell/Stiklestad/Jektvollen/Rock City/Øynaparken. Møtedato for årsmøte: 30.08.18. Styremøte avholdes 17.00 med årsmøte kl 18.00 samme dag.
Bente ordner innkallelse etter at sted og booking er avklart. Invitasjoner må ut snarlig.

24/2018 Støttelegeordningen i fylket.
Kort orientering. Hyppigst kontakt med kvinnelige leger <40 år, likt fordelt mellom primær- og spesialisthelsetjenesten. HNT likker høyt statistisk i forhold til landet.

25/2018 Eventuelt.
Ingen saker.