Referat fra styremøte i Nord-Trøndelag legeforening 30. august 2018

Tilstede: Dragan Zerajic, Ragnhild Aunsmo, Kjetil Klungre, Jens Olaf Kleinau, Børge Winther, Mathis Heibert.

Sak 26/2018: Helseplattformen.
Dragan Zerajic orienterte.

Sak 27/2018: Hurtigrutekonferansen.
Dragan Zerajic anmodet flere om å melde seg på. 4 stk. fra Nord-Trøndelag pr. dags dato. Vi har 10 disponible plasser totalt.

Sak 28/2018: Dragan Zerajic informerte om ASU-møte den 27. september 2018 kl. 1200-1600.

Sak 29/2018: Møte med Helse Nord-Trøndelag.
Nord-Trøndelag legeforening har møte med direktøren i Helse Nord-Trøndelag
20. september kl. 1300. Det er ønske om at de fleste fra styret stiller.