Nord-Trøndelag legeforening

Lokalforening

2019

Referat fra styremøte i Nord-Trøndelag legeforening 23. mai 2019

2. september 2019

Tirsdag 23. mai 2019
Sted: Grand Hotell, Steinkjer

Tilstede: Dragan Zerajic, Olaf Kleinau, Mathis Heibert, Christine Agdestein, Ragnhild Aunsmo, Anna Hjorth-Hansen, Bente Grønnesby (organisasjonssekretær)
Forfall: Tom A. Julsrud, Jørund Resell, Børge Winther

Sak 14/2019: Årsmøte
Utvider valgkomitéen med 2 medlemmer i 1 år fra og med 1. september 2019 i tillegg til Christine Agdestein.

Sak 15/2019: Valg av 1. og 2. Landsråd (samt vara) i Allmennmedisin
Dragan og Børge tar saken videre. Innstilling til 1. landsråd er Christine Agdestein

Sak 16/2019: Valg av styre
Dragan stiller til gjenvalg.

Sak 17/2019: Orientering om situasjon i HNT fra Ylf og AF
Meklingsprosessen fortsetter. Flere stillinger i ledelsen som ikke er besatt.

Sak 18/2019: Eventuelt
Det søkes etter allmennleger til helseplattformen. Vi deler annonsen i sosiale medier samt at vi sender ut mail til alle medlemmer i Nord-Trøndelag legeforening.
Ansvar: Bente Grønnesby