Nord-Trøndelag legeforening

Lokalforening

2019

Referat fra styremøte i Nord-Trøndelag legeforening 31. januar 2019

5. februar 2019

Sted: Videomøte Levanger - Namsos

Tilstede i Levanger: Rolf Larsen, Børge Winther, Jørund Resell, Dragan Zerajic, Olaf Kleinau, Ragnhild H. Aunsmo,
Tilstede i Namsos: Mathis Heibert, Tom A. Julsrud
Forfall: Solveig Medalen Ylf, Christian Myrstad, Anna Hjorth-Hansen,

Sak 1/2019: Status i HNT
Samling i januar gjennomført, prosessen går videre og skal pågå ett år. Enighet om at alle ønsker best mulig tjeneste for pasientene.

Arbeidsmiljøundersøkelse skal snart gjennomføres, men kan ikke brytes ned på yrkesgrupper.

Fortsatt mye uro i helseforetaket.
Dragan tar ny kontakt med fagsjef for oppdatering.

E-post fra nytilsatt HR-rådgiver, Legeforeningen har invitert henne til møtepunkt.

Sak 2/2019 Fastlege situasjon
Ekstraordinært møte i Allmennlegeforening i Trøndelag

12. februar kl 18.30 ekstraordinært møte på Stiklestad, styrene i Sør og Nord er invitert. Mail med invitasjon og påmelding til middag sendes medlemmene.

18.30 – 19.45 Debattmøte med politikere Ingvild Kjerkol, Erlend Larsen og Carl Erik Grimstad, Allmennlegeforeningen v/Tom Ole Øren, KS ved Torunn Austheim, rådmnann i Steinkjer. Debatten ledes av Karin Jektvik

19.45 – 21.00 Medlemsmøte med AF + styrene i Sør og Nord

Invitere styreleder HNT (Ingrid Finboe Svendsen), direktør og samhandlingssjef til møtet kl 18.30.
Pressemelding i forkant. 

Sak 3/2019: Eventuelt
Legeforeningen har kopper med logo, gaveartikkel fra legeforeningen ved ymse anledninger. Lageret er snart tomt.

Børge har sjekket to tilbud.
Styret mener det skal bestilles 200 stk.
Banner i form av roll-up med logo til NTLF er bestilt av leder, utgift ca 2000,- 

Neste møte 28. mars. Kl 18, videomøte

Ref. Ragnhild