Referat fra styremøte i Nord-Trøndleag legeforening 26. september 2019

Torsdag 26. september 2019
Sted: Grand Hotell, Steinkjer
Tilstede: Dragan Zerajic, Børge Winther, Christine Agdestein, Ragnhild Aunsmo, Jens Olaf Kleinau, Jørund Resell, Tom A. Julsrud og Bård Haugnes.

Sak 19/2019: Møte for tillitsvalgte og RU-ledere
Christine Agdestein møter evt. i seminar for Lokalforeninger regionutvalg og konserntillitsvalgte 14.-15. nov 2019

Sak 20/2019: Fastlegeordningen
Evalueringsrapporten er presentert og konstaterer at situasjonen nå for svært mange fastleger er uhåndterbar. Rapporten påpeker at nesten halvparten av fastlegene melder at arbeidssituasjonen går ut over livskvaliteten og ti prosent har meldt fra til kommunen at de vil slutte. Det er bekymringsfullt. Vi må hindre at eksisterende fastleger går ut av ordningen. De kan bli vanskelig å erstatte så lenge kun ni prosent av dagens medisinstudenter er tydelige på at de ønsker å bli fastleger. Riktig nok oppgir 34 prosent av studentene at de er interessert– hvis arbeidsforholdene bedrer seg. Uten tilstrekkelige tiltak nærmer vi oss nå faretruende et motorhavari. Det jobbes hardt på alle plan med å etablere en slagplan.

HOD har plan om å legge frem forslag til handlingsplan for Fastlegeordningen til våren. Skal holde møter i 3 byer pluss Oslo i høst for innspillmøter.

Sak 20/2019: Møteplaner m.m.
Tillitsvalgtmøte i AF tirsdag til uka i Levanger, der AF har invitert 8-10 leger fra ulike kommuner.

 • Tariffkonferanse Losby: 23-24 okt. Christine Agdestein møter
 • ASU: Møte 17 oktober. Dragan møter evt. Det er etterlyst fast vara for ASU.

Diskusjon om at vi behøver/ønsker et «skygge-ASU» som kan legge planer for hva vi skal fremme.

Vara til ASU må diskuteres og evt utpekes på neste møte.

 • Generalsekretærens årlige møte: (Ref legeforeningens årskalender)
  14-15 jan inviterer gen sekretæren representanter fra lokalforeninger til årlig møte i Oslo
 • Styret i NT legeforeningen ber om at sekretæren lager årskalender for relevante møter.
  Sekretæren bes om å oppdatere legeforeningens kalender for NT legeforening.
 • Det ønskes felles styremøte med ST legeforening i jan. 2020.
 • Underskrift av årsmøteprotokollen

Årsmøte planlegges 11.6.2020, evt 12.6. for å overnatte til lørdag.

Årsmøtekurs 11 og 12.6. 2020
Leder undersøker muligheten for Holmen Gård. Holmen Gård:

Kurs og Konferansesenter Tlf.: 74 07 51 30  Mob.: 91 16 92 28 E-post: firmapost@verdalsbruket.no Kontaktperson: Anders Børstad

 • Diskusjon omkring kursvirksomhet. Mye kompetanse lokalt som kan brukes.
  Valgfrie kurs har ikke spes krav, mens obligatorisk emnekurs må ha minst 15 timer.
Møteplan NT legeforening 2019-2020:

Steinkjer          26.09. 2019, kl 17.30
Video/skype     07.11.2019, kl 18
Stjørdal            05.12.2019, kl 18

 • Rolf Larsen er blitt pensjonist og leder sørger for oppmerksomhet til ham. Evt gavekort til   restaurant i Trondheim (pris opptil 5-7000.)
 • Forslag om å opprette pris til årets NT-doktor. Styret blir komite.
 • Ragnhild Aunsmo: Med ref til møte i Innherred medisinske forum i går. Hvordan kan legene bidra til ressursdiskusjonen om kloke valg.
 • Høringer: Hvordan skal vi forholde seg til høringer?
 • Tvangsbegrensningsloven.  Ragnhild Aunsmo skriver evt. høringssvar