Nord-Trøndelag legeforening

Lokalforening

2019

Referat fra styremøte i NTLF 7. november 2019

6. februar 2020

Sted: Skype

Tilstede: Dragan Zerajic, Mathis Heibert, Jørund Resell, Christine Agdestein, Ragnhild Aunsmo og Anna Hjort-Hansen

Sak 22/2019: HNT
Tor Åm har tatt over som ny adm. direktør. Rapporteres om en ny og lovende ånd. Forslag om å gjøre HNT til fast punkt på styremøtene i for eksempel 1 år framover. Styret i HNT kommer til å invitere til møte med ny adm. dir. som styret har gjort med tidligere adm. dir.

Sak 23/2019: ASU og PSU-møter i HNT
Møte 17. oktober. Felles ASU/PSU. PGS presenterte om økonomisk situasjon og tiltak (57 mill i underskudd), hvordan redusere kostnader. Mange positive kommentarer i forhold til hvordan å handle videre. Ingenting konkret enda.
Presentert rapport (KS, Jonas Sjømæling) som PSU/ASU har bedt om ang hvordan å beholde og rekruttere sykepleiere og leger. Gjennomgang av hvor mange som er ønsket og hvor mange som mangler og hva man skal gjøre videre. Man ønsker en felles forståelse for problemet i primærhelsetjenesten. Ønske om å stabilisere situasjonen før man kan rekruttere.

Ønske om å kalle inn KS til møte, tas initiativ til dette av Dragan og Christine

Sak 24/2019: TV-møter
6 kommuner møtte. Diskutere strategi i forhold til lokale lønnsforhandlinger som var i høst. Inderøy har ikke kommet til enighet med sin kommune. Er i tvist. Har søkt videre hjelp i Legeforeningen. Frank Opdahl leder dette.

Bes om tips til hvem som kan stille fra Stjørdal på slike møter. Ønske om å inkludere og at KS får riktig informasjon når det trengs. Jørund ser på saken.

Sak 25/2019: Normaltariffkonferanse
24. og 25. oktober. Årlig konferanse for neste normaltarifforhandlinger. Kartleggingsrapport fra Ernst and Young. Sentralstyret har fastlegeordning som hovedsatsningsområde sentralt. TV må videreformidle medlemmenes meninger fra medlemmer lokalt da det ikke alltid harmonerer med styrets oppfatninger.

Foreligger nå liste om aktuelle TV fra Bente.

Sak 26/2019: Fastlegedagen 5. desember 2019
Feires også i år. Kommet flere forslag om hvordan dette skal markeres. Forslag om felles uttalelse fra styret i NTLF.  Dragan og Christine kan se på det. «Teams» tas i bruk.

Styremøte 5. desember etter fastlegedagen på Stjørdal. Alle som har anledning til å delta er invitert fra Styret.

Sak 27/2019: Helsepolitisk seminar 6. desember
Orienteres om hvem som kommer.

Sak 28/2019: Eventuelt
1) Ønsker å ha faste medlemmer i RU med en representant fra AF og OF/YLF. Christine stiller som representant for AF. Børge som vara for Christine? Anna er vara for Dragan. Hvem er vara for OF, finnes det allerede? Undersøkes nærmere.

2) Helselederprisen 2020
Det ble diskutert ulike kandidater

3) Bestilt lokale ved Holmen gård? Bente sjekker opp.

4) Felles styremøte med Sør-Trøndelag i januar/februar.
Foreslår uke 6.
Legge plan for styremøter 2020 5. desember neste styremøte.
Besluttes møte 21.01.20 (videomøte?), 24.03.19 (fysisk møte Steinkjer), 12.05.19 (fysisk møte),

Årsmøte neste år: 11. eller 12. juni alt ettersom tilgjengelig lokale.

Landsstyremøte 25.-28. mai

5) YLF og OF ønsker forhandlingsutvalg. Ønskelig med møte januar fysisk i Stjørdal – midler til bespisning. 5-6 personer maksimalt. Innvilges. Sende en takk til Jon Helle på vegne av NTLF som har vært forhandlingsmegler. Innvilges.

6) Flytting av hjemmeside. Avtale fra Madsen Bil gjelder? Volvo gjelder. Dragan gir tilbakemelding til Bente.