Nord-Trøndelag legeforening

Lokalforening

2020

Referat fra styremøte i NTLF 17. september 2020

Dato: 17. september 2020
Sted: Teams

Tilstede: Dragan Zerajic, Ragnhild Aunsmo, Olaf Kleinau, Tom A. Julsrud, Børge Winther, Mathis Heibert, Jørund Resell

Sak 18/2020: Kort om Coronasituasjonen
Det meldes om god testkapasitet i fylket, samt god beholdning av smittevernutstyr.
På sykehusene kan det synes utfordrende å hente inn «etterslep» av pasienter.

Sak 19/2020: Orientering fra AF og Of
Of: har hatt arbeidsmøte der de blant annet har oppdatert prinsipp-programmet; det satses på lederopplæring
AF: har hatt arbeidsmøte der det blant annet ble diskutert lederprogram; Lederprogram som DNLF arrangerer er over 3 år. Dette kan synes for «massivt» for mange. Dragan Zerajic presenterte hva NTLF og STLF hadde arrangert på BI (kurs i praktisk styrearbeid/styrekompetansekurs).
Utfordringer når det gjelder legevakt ble også diskutert på møtet.

Sak 20/2020: Forhandlinger i Særavtalen 
Det er brudd i forhandlingene mellom KS og DNLF.

Sak 21/2020: Administrativt Samarbeidsorgan (ASU)
Neste møte er 22. september.
Christine Agdestein stiller på vegne av NTLF.

Sak 22/2020: Kort informasjon om Legeforeningens erfaringskonferansen den 16. oktober
Dragan Zerajic orienterte. Jørund Resell stiller på vegne av NTLF.

Sak 23/2020: Rutiner for godkjenning av praksiskompensasjon
Støtte av tillitsvalgtarbeid/praksiskompensasjon:
Alle forespørsler/krav til ovennevnte skal tas opp i styret. Dette gjelder også for styrets medlemmer. Beløp inntil kr. 5.000,- kan utbetales direkte. Beløp utover dette skal tas opp i styremøte. Det er ikke krav om forhåndsgodkjenning. Informasjon om dette legges på nettsiden.

Sak 24/2020: Eventuelt
- praksiskonsulentordning: det foreligger forslag om at praksiskonsulentordningen skal opphøre/legges ned. Børge Winther informerte.
Denne saken utsettes til neste styremøte den 29. oktober på Teams.

Møtekalender for NTLF høst 2020:

- 29. oktober, Styremøte på Teams 
- 26. november, Styremøte på Teams
- 9. desember, Styremøte/julemøte – vi satser på fysisk møte!