Nordland legeforening

Lokalforening

Aktuelt

Ja til PCI i Bodø

14. desember 2017
Styret i Helse Nord vedtok i dag å etablere PCI-behandling på Nordlandssykehuset med oppstart i 2019. Kun ett av styremedlemmene stemte i mot. Det er ordfører Ida og nestleder Benjamin godt fornøyd med.

Hedda ny leder i NLF

12. september 2017
Som foretakstillitsvalgt på Nordlandssykehuset erfarte Hedda Soløy- Nilsen at kvalitet og pasientsikkerhet henger nøye sammen med gode og trygge arbeidsforhold. Nå skal hun lede Nordland Legeforening frem til våren.

Hanne Kvarenes er Nordlandsdoktern 2017

31. august 2017
Kvarenes får prisen for jobben hun gjorde som lokal streikegeneral under norgeshistoriens lengste legestreik. - Hun frontet legenes sak på en forbilledlig måte, mener styret i Nordland Legeforening.

Stilling ledig som organisasjonssekretær

07. juni 2017
Nordland Legeforening har ledig stilling til en utadvendt og initiativrik person som kan håndtere et bredt spekter av arbeidsoppgaver og bidra til å utvikle foreningen videre. Hovedpilaren i stillingen er foreningens kursvirksomhet, og spesielt grunnkurs for allmennleger som Nordland Legeforening har arrangert i mer enn 20 år.

Legeforeningen vil avvikle RHF-modellen

07. juni 2017
Legeforeningens ønsker en regional folkevalgt ledet spesialisthelsetjeneste, og at foretaksmodellen fjernes. Det foreslås vurdert to ulike modeller. En hybrid-modell med forvaltning på regionalt nivå og lokale foretak på det utførende nivå, og en ren forvaltningsmodell med forvaltningsmodell på begge nivåer.

Våren er fornyingens årstid

18. mai 2017
Da er våren som smått kommet til Nordland. Det er tid for fornying og vi kan så vidt skimte at enkelte trær har begynt å få nye blader. I naturen er fornying en prosess som går av seg selv, og som vi tar på som en selvfølge. Noe dør bort, andre ting blir større eller endrer form. Endring i vår egen verden er ikke like enkelt å få til, og kjennes ikke alltid like greit.

– Kvalitet handler om det relasjonelle

18. mai 2017
–Små kommuner har egne kvaliteter som ikke fanges opp på instrumentelle målinger. - Det rasjonelle er helt essensielt for å sikre god kvalitet på helsetjenestene.

Er livskriser den nye forkjølelsen?

03. april 2017
Stein Erik Grytten tror livskriser er en av de viktigste grunnen til at folk er sykemeldt i dag. - Diagnoser har ofte lite med hvorfor de er borte fra jobb.

- Uten lokalforeninger kan legeforeningen oppleves som fjern

09. februar 2017
Anette Fosse har gjennom årene vært med på mye av det som har skjedd i legeforeningen. Hun synes det er rart at ikke foreningen satser mer på lokalforeningene.

Side 2 av 5