Nordland legeforening

Lokalforening

Aktuelt

- En klar stemme fra nord

09. februar 2017
Hege Gjessing var president i Legeforeningen fra 2011 til 2015. Hun var en populær leder, godt synlig i media og ofte å se nordpå.

Skreifiske og scooterkjøring på vidda

09. februar 2017
Torunn Janbu var aldri vanskelig å be nordover i sine seks år som president. Hun er også den presidenten som har hatt størst fokus på lokalforeningene.

Glade amatører blir best på kurs

09. februar 2017
Fra 1995 til 2017 går Nordland Legeforening fra å arrangere to kurs i året til å bli legeforeningens mest aktive kursarrangør. Mye takket være Lena Stemland som kom til NLF i 2006.

Fra NLF-nytt til Doktor i Nord

09. februar 2017
I 22 år har medlemmer i Nordland fått medlemsbladet i posten. Nå er det slutt. Men på doktorinord.no vil vi fremdeles ta pulsen på legeliv i nord. I denne artikkelen kan du lese litt om det som har skjedd og hva tidligere presidenter og styreledere sier om bladet og foreningen vår.

- Står støtt og samlet

30. januar 2017
Høsten har vært en spennende reise for Legeforeningens president Marit Hermansen. - Det å stå i 5 uker i samholdet som vi opplevde under streiken, ga inspirasjon og energi.

Kunne blitt legeforeningens første kvinnelige president i 1979

30. januar 2017
Et kvart århundre før Torunn Janbu ble Legeforeningens første kvinnelige president, var allmennlege Åse Schrøder fra Bodø få stemmer fra å bli valgt.

Kritikk til lege for alderstesting

12. desember 2016
Nordland Legeforening innklaget firmaet Barnesak AS til legeforeningens Råd for legeetikk i oktober. I dag kom svaret. Legen som står bak firmaet får kritikk både for å utføre undersøkelser uten informert samtykke, og for å gi sakkyndige erklæringer som bygger på usikre metoder.

- Økt tillitskrise etter streiken

18. oktober 2016
Mens ledelsen i Legeforeningen var i tvungen mekling diskuterte de tillitsvalgte den økende tillitskrisen mellom ledelse og ansatte på sykehus om bord på MS Finnmarken.

- Legers lojalitet skal ligge hos pasientene

20. september 2016
- Helsefolk har ytringsfrihet. De har plikt til å si fra om ting som kan være til skade for pasienten. Lojaliteten må ligge hos pasienten, ikke hos økonomisjefen, sa helseminister Bent Høie da han åpnet konferansen om helsejournalistikk i Oslo 5.9.

Side 3 av 5