Nordland legeforening

Lokalforening

Aktuelt

Årsmøte i NLF

Nordland Legeforening avholder sitt årsmøte 30. august kl. 16.30 i Litteratursalen på Stormen. Vanlige årsmøtesaker.
20. august 2018
Bilde Nordlandsdoktern

SAKSLISTE:

Sak 1: Godkjenning av innkalling og sakslisten

Sak 2: Valg av møteleder og referent

Sak 3: Styrets årsberetning for perioden

Sak 4: Regnskap for 2017

Sak 5: Budsjett for 2019

Sak 6: Suppleringsvalg valgkomiteen

Fylkeslege Jan Petter Lea leder møtet.