Nordland legeforening

Lokalforening

Aktuelt

Marker fastlegedagen 5. desember

I dag er fastlegedagen og alle fastleger i landet har fått tilsendt button som de oppfordres til å bruke for å markere fastlegedagen og stolthet over jobben sin.
5. desember 2018
alle-trenger-fastlegen-hashtag.PNG
Det er planlagt flere markeringer, blant annet utdeling av buttons og bærenett, innlegg, animasjon og film på ulike plattformer. Fastlegene får tilsendt nye buttons noen dager før og oppfordres til å bruke dem, sammen med kolleger, for å markere fastlegedagen.
Alle oppfordres til å poste bilder av seg selv med buttons på sosiale medier og bruke hashtaggen #Alletrengerfastlegen denne dagen. Det er laget en egen profilramme på Facebook som du og alle du kjenner oppfordres til å bruke på profilbilder. Skap gjerne oppmerksomhet om dagen på ditt kontor med gode kreative forslag.