Mye kritikk til Avisa Nordland

Det kom overraskende mange kritiske spørsmål opp under gårsdagens debattmøte om Kunda-saken i Bodø. En av de som var mest kritisk var tidligere AN-redaktør og tidligere leder av PFU Thor Woje. Han mener avisa sauset sammen sin systemkritikk og omtale av kirurgene. - De holdt tilbake viktig medisinsk informasjon og rettet aldri opp inntrykket de skapte om at Kunda gjorde feil i å operere.
Panel-Kunda-salem
Fra v. Nils E. Øy, Jan Eirik Hanssen, Jon Helle og Carl Erik Grimstad under debattmøtet i Bodø.

- Avisa Nordland kom skjevt ut tidlig i saken og gjorde ingenting for å rette opp i inntrykket de skapte av at Kunda opererte på sviktende grunnlag. Til og med etter at Helsetilsynet frikjente legene valgte de å fokusere på at legene fikk kritikk, sa Thor Woje.  
Han var ikke den eneste fra pressen som var kritisk til ANs omtale av Kunda, men sjefredaktør i AN Jan-Eirik Hanssen tok lite selvkritikk. 
- Lite lærdom fra dommen
Det var Helgeland og Salten Journalistlag som tok initiativ til debattmøtet på Stormen bibliotek. De ønsket å få frem om media og helsevesenet har lært av det som har skjedd, og hva dommen vil bety for journalistikken og helsevesenets møte med journalistene fremover.
 Norsk Redaktørforening og Avisa Nordland mener det er lite lærdom å hente ut av Høyesterettsdommen fordi de fjernet sakens kjerne som var funksjonsfordelingen. Det ga etter deres mening et skjevt bilde av saken, og resulterte i at utsagn kunne tolkes å være ærekrenkende.
 Jon Helle representerte Legeforeningen i panelet. Han mener det viktigste konsekvensen av dommen er grensesetting.
  - Dommen viser at et sted går grensen for hva som kan aksepteres av uthenging i media. I min naivitet trodde jeg at pressen ville akseptere dommen og gå videre. Journalister sliter med tillit i befolkningen. Både de og vi leger jobber i et høyt tempo og feil kan skje. Vi som leger må lære av de feilene vi gjør, mens pressen synes ikke å gjøre feil. Det burde gått an å beklage at virkemiddelet avisa brukte for å få frem systemfeil endte opp med å få alt for store konsekvenser for enkeltpersoner.
Burde balansert saken med fakta
Sjefredaktør Jan Eirik Hanssen innrømmet at avisa burde balansert saken bedre ved å bruke mer av den informasjonen som de hadde tilgjengelig da de publiserte i juni 2010. I Høyesterett kom det frem at redaksjonen satt på Rastislav Kundas redegjørelse til Helsetilsynet. Omtale av denne kunne bidratt til kirurgen hadde fått frem sin versjon. Redaksjonen valgte også bort en del informasjon fra Søreide-rapporten som kunne balansert saken ytterligere.
Nils E. Øy, tidligere leder av Norsk Redaktørforening og Carl Erik Grimstad, førsteamanuensis på Norges Kreative Høyskole, har begge skrevet flere kronikker i saken. De deltok også i debatten i Bodø. Grimstad jobber nå for at saken tas opp igjen i PFU.
  - Presseetikk har betydning for jussen. PFU må uttale seg om denne saken etter alt som har kommet frem. Respekten for samtidig imøtegåelse og faktasjekk er vesentlige elementer i den presseetikken som alle vi hegner om. Det å synde mot disse må få konsekvenser. 

Avisa Nordland må ut med nærmere 5 millioner kroner i saksomkostninger, og sjefredaktør Jan-Eirik Hanssen og styret i AN vurderer i disse dager om de skal anke Høyesterettsdommen til Strasbourg.