Steinholt ny leder i NLF

I april i år var det lederskifte i Nordland Legeforening. Hedda Soløy Nilsen gikk av, og Margit Steinholt overtok som styreleder. Steinholt har ledet foreningen tidligere, og har også bakgrunn som ,konserntillitsvalgt i Helse Nord og styremedlem i Nordlandssykehuset HF.
Margit steinholt

Årsmøtet i 2017 vedtok å dele styreperioden slik at Hedda Soløy Nilsen var leder fram til 1. april 2018. Da overtok Margit Steinholt som fram til da satt som styremedlem i Nordlandssykehuset HF.

Steinholt har solid erfaring som tillitsvalgt, og er også kommunepolitiker i Alstahaug. Hun har gjort seg bemerket med sitt store helsepolitiske engasjement. Siste sak var alderstesting av unge asylsøkere. 

Bernard Holthe, fastlege i Narvik overtok som nestleder etter Benjamin Storm.