Nordland legeforening

Lokalforening

2018

Akuttkurs for legevvaktspersonell

Her er foredragene fra akuttkurset i november.
13. februar 2019