Nordland legeforening

Lokalforening

2018

Akuttmedisin for indremedisinere oktober 2018

Her ligger forelesningspresentasjonene fra kurset akuttmedisin for indremedisinere
25. oktober 2018