Akuttmedisin for indremedisinere oktober 2018

Her ligger forelesningspresentasjonene fra kurset akuttmedisin for indremedisinere