Nordland legeforening

Lokalforening

2018

Dagskurs diabetes i Narvik

Her er presentasjonen til Tor Claudi med noen kommentarer:Ad førerkortpresentasjonen som ikke vedlegges: vi diskuterte det på et møte i H-dir i forrige uke. Konklusjonen var et det er så mye uklarheter i det regelverket som foreligger at det må lages et nytt utkast fra H-dir. Regner med at det kommer i løpet av våren? Uklarhetene blir derfor stående enn så lenge.Konklusjonen på det etter mitt syn mest uklare punktet er: Pasienter som har et gyldig førerkort og som begynner med blodsukkersenkendne medisiner (unntatt Insulin og SU) trenger ikke ny legeerklæring. Dersom de starter med Insulin/SU må de ha en ny erklæring med hhv. tre eller fem års varighet. Alt dette selvsagt under forutsetning av at de ellers tilfredsstiller helsekravene.Persontransport med buss (klasse D) er utelukket dersom de bruker insulin/SU.
20. november 2018