Nordland legeforening

Lokalforening

2018

Presentasjoner fra samfunnsmedisinsk kurs G

Her legger vi ut presentasjonene fra G-kurset i september,
26. september 2018