Foredrag fra grunnkurs B i Bodø mars 2019

Her finner du foredragene fra grunnkurs B i mars 2019.