Kollegial støttegruppe

Her finner du oppdaterte opplysninger om hvordan du kan få tak i en av de våre støtteleger i Nordland. Du står fritt til å velge en kollega fra et annet bostedsfylke enn ditt eget.

Leder:
Anne Karin Forshei
Arbeidssted: Helgelandssykehuset Sandnessjøen
Privat mobil: 95971615
Privat e-post: anne.karin.forshei@gmail.com

Medlemmer:

Karl-Børre S. Andersen
Medlem
Privat mobil: 90721055
Privat telefon: 76 94 28 24
Privat e-post: karl-ba@online.no


Åse Valla
Medlem
Arbeidssted: Korgen legekontor
Privat mobil: 91667895
Privat telefon: 75 19 17 03
Privat e-post: aas-vall@online.no


Liv Randi Flatøy
Medlem
Arbeidssted: Nordlandssykehuset HF
Privat mobil: 48207100
Privat e-post: livrf@outlook.com


Oddgeir Skoglund
Medlem
Arbeidssted: Lofotleger AS
Privat mobil: 92294489
Privat e-post: oddgeir.skoglund@gmail.com


Ellen Birgitte Pedersen
Medlem
Arbeidssted: Øksnes legekontor
Telefon: 76 18 51 00
Privat mobil: 91305690
Privat e-post: ellen.b.pedersen@uit.no


Cecilia Vold
Arbeidssted: Nordlandssykehuset HF
Privat mobil: 48108789
E-post: cecilia.vold@gmail.com eller cecilia.vold@nordlandssykehuset.no