Regionutvalg Nord

Regionutvalg Nord-Norge er ett av fire regionutvalg i Legeforeningen. Regionutvalgene er opprettet som kontakt- og samarbeidsorgan for lokalforeningene i hver av de fire offentlige helseregionene og skal fungere som Legeforeningens representantive organ overfor de regionale helseforetakene.

Regionsutvalget

Profilbilde
Leder
Larsson, Anna Ulrika
Profilbilde
Medlem
Enge, Thoralf
Profilbilde
Medlem
Espnes, Hilde
Profilbilde
Medlem
Joakimsen, Henrik Lykke
Profilbilde
Medlem
Mangersnes, Morten
Profilbilde
Medlem
Mehmi, Britt Larsen
Profilbilde
Medlem
Midtbu, Jo-Endre Digranes
Profilbilde
Medlem
Næss, Morten Svendsen
Profilbilde
Medlem
Røsbø, Paul Olav
Profilbilde
Medlem
Steinholt, Margit