Nordland legeforening

Lokalforening

Regionutvalg Nord

Regionutvalg Nord-Norge er ett av fire regionutvalg i Legeforeningen. Regionutvalgene er opprettet som kontakt- og samarbeidsorgan for lokalforeningene i hver av de fire offentlige helseregionene og skal fungere som Legeforeningens representantive organ overfor de regionale helseforetakene.


Regionsutvalget