Regionutvalg Nord

Regionutvalg Nord-Norge er ett av fire regionutvalg i Legeforeningen. Regionutvalgene er opprettet som kontakt- og samarbeidsorgan for lokalforeningene i hver av de fire offentlige helseregionene og skal fungere som Legeforeningens representantive organ overfor de regionale helseforetakene.

Regionsutvalget

Profilbilde
Leder
Larsson, Anna Ulrika
Profilbilde
Medlem
Benum, Elisabeth Kristiansen
Profilbilde
Medlem
Bleidvin, Ingebjørn
Profilbilde
Medlem
Enge, Thoralf
Profilbilde
Medlem
Figenschau, Yngve A.
Profilbilde
Medlem
Mangersnes, Morten
Profilbilde
Medlem
Midtbu, Jo-Endre Digranes
Profilbilde
Medlem
Nergård, Solveig
Profilbilde
Medlem
Røsbø, Paul Olav
Profilbilde
Medlem
Solheim, Emma
Profilbilde
Medlem
Varegg, Mari Svensen