Oppland legeforening

Lokalforening

2014

Høstseminar Ilsetra fredag 21.- lørdag 22. november 2014

Vi har også i år gleden av å invitere dere til seminar i vakre, høstlige – og kanskje aller helst vinterlige omgivelser på Hafjell;
Tema for lørdagens seminar ; Avtalespesialistene -hvor går vi ?
Vi starter som vanlig opp fredag kveld med kåseri og etterfølgende festmiddag.
I år har vi med oss Ida Marie Ringerud som skal kåsere om «Fremtidas legerolle».
16. oktober 2014
3068117224_4743132a

Ida Marie og jeg er enige om å presentere henne på følgende måte:

Totningen Ida Marie Ringerud er turnuslege på Gjøvik, artist og småbarnsmor. Hun er mest kjent som sanger og komiker i sommershowet Urbane Totninger, og har vært å se i programmer som "Folk er folk", Beat for beat, Poppståkk og Bye & Rønning. Hun var nominert til Komiprisen i kategorien "Årets nykommer" i 2007. Hun blir i turnus beskrevet som "nokså treg, men blid og flink til å snakke med pasienter", og gleder seg til å starte som fastlege på Raufoss fra 2015. Hennes livsmotto er "kropp er topp!", og dersom hun skulle komme til å feilbehandle deg så synger hun gjerne gratis i begravelsen din.

Vi gleder oss til å høre henne

Lørdag formiddag har vi valgt å sette av til å belyse avtalespesialistenes nåværende og fremtidige rolle i helsetjenesten. Odd Gunnar Heitun, psykiater i avtalepraksis og styremedlem for PSL (Praktiserende Spesialisters Landsforening) vil holde en innledning om historien bak og intensjonen med opprettelse av ordningen med avtalespesialister, og gi noen bakgrunnsfakta om avtalespesialistene. Paneldeltakerne vil holde hver sin innledning og deretter følger spørsmål/ dialog med salen. Kommuneoverlege og styremedlem for LSA (Leger i samfunnsmedisinsk arbeid) Jens Mørch vil lede paneldialogen.

Følgende vil delta i panelet:

Anne Cecilie Harvei, psykiater i avtalepraksis

Kjetil Skaansar, øre-nese-hals spesialist i avtalepraksis

Arild Tandberg, gynekolog i avtalepraksis

Toril Kolaas, Fagdirektør i Sykehus Innlandet

Fastlege Bård Husteli, Ringebu

Stortingsrepresentant for Venstre og medlem i Helse- og omsorgskomiteen Ketil Kjenseth

Vi har satt fristen for påmelding til mandag d. 10. november

Program:

Fredag 21. november:

17:30: Velkommen! Kaffe og rundstykker

18:00: Kåseri ved Ida Marie Ringerud: «Framtidas legerolle»

19:30: Aperitiff

20:00: Festmiddag – pent antrekk

 

Lørdag 22. november:

9:30 – 13.00: «Avtalespesialistene – hvor går vi?»

Vi belyser avtalespesialistenes nåværende og fremtidige rolle i helsevesenet.

Deltakelse av avtalespesialister, Fagdirektør i Sykehuset Innlandet, fastlege med kjennskap til desentraliserte spesialisthelsetjenester og regional politiker

13:00: Lunsj

Deretter: vel hjem – eller god tur ut i vinterlandskapet!

 

PRAKTISKE OPPLYSNINGER:

Ilsetra tilbyr komfortable leiligheter med stue, 2 soverom (1 dobbelt og 1 med 2 køyesenger) og felles bad.

Man velger hvem man vil dele leilighet med.

Seminaret inkludert opphold og mat er gratis for tillitsvalgte i OLF og deres ledsagere, d.v.s. styret,  kurskomite og støttekollegaer.

Det  koster 500 kr. for medlemmer i foreningen og 750 kr. for ledsagere  inkludert opphold og mat. Bindende påmelding -Påmeldingsfrist er: mandag d. 10. november.  Ved manglende oppmøte må egenandel betales.

Dersom man kun ønsker å delta på lørdagens seminar lar det seg gjøre uten kostnad. Men send påmelding slik at vi får varslet Ilsetra om rett anntall til lunch. Skriv kun lørsdag under pkt "ønsker dele leilighet med" i påmeldingsskjema. 

Påmelding kun elektronisk via e-skjema under. 

Ved spørsmål kontakt sekretær Lisbeth på e-post l.rustad.hellerud@mac.com                          eller pr telefon 907 68 273

Telefon Ilsetra: 61275252 / www.ilsetra.no

Vi ønsker dere hjertelig velkommen til flotte dager på Ilsetra og ser frem til å møtes.

Styret i Oppland legeforening