Oppland legeforening

Lokalforening

2014

Innkalling til årsmøte i Oppland legeforening onsdag 4. juni kl. 18.00

Sted: Viken Folkehøgskole. Østre Totenvei 120, Gjøvik
Påmeldingsfrist : Søndag 1. juni - meld deg på via e-skjema under. (Du trenger ikke logge deg på for å sende din påmelding).
15. mai 2014
9556godmorgen450

Program:

18:00: Årsmøtesaker

ca 19/ etter årsmøtesakene er gjennomgått: Nasjonal Sykehusplan

Innledning ved Kari Sollien og Christian Grimsgaard med etterfølgende debatt

19:45: Nasjonalhistorisk kulturelt innslag ved Trygve Ramnefjell

20:00: Middag

 

Vi ønsker som vanlig velkommen til vårt årsmøte i juni. I år har vi lagt møtet til Viken Folkehøgskole beliggende i Mjøsas strandkant på Gjøvik.

Vi byr på den vanlige årsmøtegjennomgangen og avslutter agendaen med å fremme forslag om innstiftelsen av ”Opplands-legen”. Se vedlagt agenda.

Etterpå  er temaet Nasjonal sykehusplan. På høstseminaret på Honne i november 2013 var det enighet om at Oppland legeforening skulle henvende seg til SIHF og be om at man avventer utredningen av en Nasjonal Sykehusplan. Styret i OLF sendte brev om dette i januar 2014. Nå har vi muligheten til å høre mere om Legeforeningens jobb med å utforme Nasjonal Sykehusplan. Vi er så heldige å ha med oss vår egen Kari Sollien, fastlege ved Kapp legesenter, leder av Allmennlegeforeningen og sentralstyremedlem i Legeforeningen.  Videre har vi besøk av Christian Grimsgaard,  håndkirurg ved Ous, tillitsvalgt og sentralstyremedlem i Legeforeningen. Grimsgaard er aktiv i Helsetjenesteaksjonen.

Grimsgaard og Sollien sitter i Sentralstyret i Legeforeningen og har der jobbet aktivt med utarbeidelsen av ”Utkast til statusrapport om nasjonal sykehusplan”. De innleder – hvoretter vi alle har tid til å stille spørsmål og debattere dette viktige tema.

Før vi spiser middag forfrisker vi oss med nasjonalhistorisk kulturelt innslag ved litteraturformidler og skuespiller Trygve Ramnefjell.

Velkommen!

 

Pgra serveringen ønsker vi påmelding  - se påmeldingsskjema under;

Frist for påmelding: Søndag d. 1. juni.

 

Agenda:

1. Valg av dirigent

Valg av referent, tellekorps, to årsmøterepresentanter til underskrivelse av protokoll.

2. Styrets beretning

3. Revidert regnskap

4. Budsjett

5. ”Opplands-legen”

Etter forslag fra overlege i psykiatri Eivind Aakhus, Gjøvik har styret i Oppland legeforening vedtatt å legge følgende forslag frem for årsmøtet:

Det opprettes en utmerkelse, Opplands-legen som en annerkjennelse fra kolleger til kollega. Forslag til kandidater kan rettes til styret i Oppland legeforening ved leder frem til 01.03. hvert år. Styret vil i styremøte i april velge Opplands-legen for gjeldende år.

Retningslinjer som legges til grunn er:

1. Mottakeren skal være medlem i Oppland legeforening

2. Mottakeren må ha utmerket seg som tillitsvalgt og/eller gjennom sin faglige virksomhet ha synliggjort legene og legerollen på en positiv måte.

3. Nåværende medlemmer av Oppland legeforenings styre er ikke aktuelle.

4. Mottakere bør ha et spesielt Opplands-fokus med hensyn til sitt virke, og være kjent ut over en indre krets.

 Oslo legeforening opprettet utmerkelsen Oslo-legen i 2008. Ovennevnte forslag bygger på modellen som Oslo har hatt god erfaring med.

Forslag til vedtak: Ovennevnte avsnitt i kursiv.

6. Eventuelt