Oppland legeforening

Lokalforening

2015

Ingvar Stokstad er årets Opplandslege!

Oppland legeforening avholdt sitt årsmøte på Maihaugen 10. juni. Årsmøtesaker ble gjennomgått, valg ble avholdt . Høydepunktet var utdelingen av utmerkelsen «Opplandslegen 2015» til Ingvar Stokstad fra Gjøvik.
15. juni 2015
IMG_0135

Oppland legeforening vedtok på årsmøtet i 2014 at vi hvert år vil hedre en kollega med prisen «Opplandslegen» - en annerkjennelse fra kolleger til kollega.

Vi valgte å starte årsmøtet 2015 med utnevnelsen av: Ingvar Stokstad, Gjøvik, til «Opplandslegen 2015»

Begrunnelse:

«Kontinuitet er og bør være ettertraktet vare. For pasientene teller ikke fine ord som «sømløse tjenester». De vil gjerne forholde seg til få leger – helst den samme over tid. De setter uvurderlig pris på å treffe en som kan deres sykehistorie, treffe denne, igjen og igjen.

Opplandslegen 2015 er en person som har oppebåret kontinuitet, men som samtidig har byttet spesialitet og har jobbet bredt: som kommunelege, som helsesjef i kommunen, som overlege i indremedisin og som viseadministrerende direktør i Sykehuset Innlandet.

Allerede i turnus på 70tallet fikk han følgende attest fra sin veileder: «Kandidaten er flink. Han har en sunn klinisk sans og vurdering. Han er nøyaktig og pålitelig i alt sitt arbeid.»

I alt Stokstad har gjort har vi merket det Wergeland så allerede i turnus: nøyaktighet og pålitelighet. Han har utstrålt en lavmælt utholdenhet.

Han fortjener heder og ære – og det har vi tenkt å gi med denne utnevnelsen!

Vi er takknemlige for den forbilledlige innsatsen.

Gaven – mener vi skulle være helt i tråd med vinneren selv: vi vet jo om hans Valdrestilhørighet og hans skiglede.

Gaven er et bilde laget av kunstneren Lesley Ayres, bosatt i Skrautvål. Bildet heter Utsikt fra Bitihorn».