Innkalling til årsmøte i Oppland legeforening 10. juni 2015

Sted : Maihaugen, Lillehammer
Påmeldingsfrist søndag 7. juni -meld deg på via e-skjema nederst på siden. NB ! Opplysning om at påmeldingen er korrekt sendt skal komme opp på skjermen når skjemaet er sendt korrekt. Pålogging er ikke nødvendig.
images-3

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE!

Sted: Maihaugen, Lillehammer

Tid: Onsdag d. 10. juni fra kl. 18:00

Program: 

18:00 - 19:00:  - Årsmøtesaker inklusive valg av styre, revisor, valgkomite, kurskomite.

                         - Opplandslegen 2015 utnevnes og hedres

                          - Vi håper å ha tid til kommentarer/ innspill og tanker om veien videre for det nye                            styre i Oppland legeforening. Gjerne innspill rettet mot forestående høring om                                "Omstilling somatikk".

19:00-20:00: Omvisning på Maihaugen: Besøk i Øygarden som huser Holodoktoren, Bjørnstad hvor vi får musikalsk følge - og til slutt i Skolestua.

20:00: Middag i Maihaugrestauranten

 

Dere vil få utsendt årsmøtepapirer ca 14 dager før årsmøtet.

På grunn av middagen er det nødvendig med påmelding. 

Velkommen! 

Inger Kragh Nyhus

Leder Oppland legeforening