Høstmøte 2023 Sanner hotell

Årets høstmøte blir arrangert på Sanner hotell 17. og 18.november. Pris for medlemmer og ledsagere 1000,- . For medlemmer under 35 år 500,-.
Tema for årets høstmøte er førstehjelp for leger, hvordan sikre det god legeliv. Balansen mellom arbeid og fritid.
Sanner hotell
Sanner hotell

Påmelding høstseminar i Oppland legeforening 2023

Velg alternativ