Oppland legeforening

Lokalforening

Kurs

Klinisk emnekurs i akuttmedisin 21. -22. september 2016

Oppland legeforenings kurskomité skal, i samarbeid med senter for simulering og pasientsikkerhet ved NTNU Gjøvik og Preshospitale tjenster i Sykehuset Innlandet, arrangere kurs i akuttmedisin. Sted : NTNU Gjøvik. Kurset er arrangert etter samme mal tre ganger tidligere, og vi har fått masse positive tilbakemeldinger fra deltakerne. Kurset er godkjent med 18 timer/poeng i fagområdet akuttmedisin for videre- og etterutanning i allmenmedisin.
6. mai 2016
images-1

Foreløpig program ligger som vedlegg på høyre side.

Påmelding til kurset gjøres til kurskomiteens sekretær via e-skjema nederst på siden her. 

Ved spm nås sekretær på e-post: Lisbeth Rustad Hellerud kurs.opplandlegeforening@gmail.com,  frist for påmelding er 18.08.16

Kursavgift : Kursavgift er kr. 3.700,- Pris obligatorisk dagpakke for 2 kursdager er kr. 800,- Sum  for innbetaling til Oppland legeforening : 4.500,-

Innbetalingsfrist : 26.08.16 Faktura sendes ut pr e-post noen dager etter påmeldingsfristen er gått ut. 

Kurskomiteen Oppland Legeforening v/Lisbeth R. Hellerud    

*Vi gjør oppmerksom på at det ikke vil bli delt ut  kursbevis dersom kursavgift ikke er innbetalt.

Utgifter til reise og opphold, dekkes etter faste satser ved søknad til Fond II. Satser for reise og opphold finnes på hjemmesiden til Dnlf.

Velkommen på kurs!

Hilsen Kurskomiteen Oppland Legeforening ved    Monica Knutsen, Steinar Grue, Rita Hansen Møller og Håvard Olsen

NB ! Hotellrom må bestilles av den enkelte kursdeltaker. Vi har en avtale med Quality Strand Hotell Gjøvik for de som måtte trenge overnatting. Tel.:61132000  Vår pris pr. pers. pr. natt  i enkeltrom inkl. froskostbuffet er kr. 1.111,-  Bestilling bør skje innen 15. august da de reserverte rommene frigis og det ikke kan garanteres plass. Mer informasjon om stedet finner du på https://www.nordicchoicehotels.no/quality/quality-hotel-strand/