Oppland legeforening

Lokalforening

Kurs

Kurs om kognitiv terapi på Skogli, Lillehammer
Kurs om kognitiv terapi ved prof. Ingvard Wilhelmsen Tid: 28. mars 2014. Sted: Skogli helse- og rehabiliteringssenter AS, Lillehammer


19. mars 2014

Kognitiv terapi kan brukes i behandling av forskjellige psykiske lidelser og har dokumentert effekt. Den kan også brukes i behandlingen av for eksempel - kroniske smerter, forskjellige avhengigheter, tinnitus og CFS/ME (kronisk utmattelsessyndrom) - med god effekt. Ingvard Wilhelmsen er professor ved Institutt for indremedisin, Universitetet i Bergen. Han er spesialist i indremedisin, fordøyelsessykdommer og psykiatri. Godkjent veileder i kognitiv terapi. Har fra 1995 drevet en liten Hypokonderklinikk som en seksjon av Medisinsk Poliklinikk, Haraldsplass Diakonale Sykehus. Wilhelmsen har skrevet bøkene ”Hypokondri og kognitiv terapi” PAX forl. 1997, ”Livet er et usikkert prosjekt” PAX forl. 2000, ”Sjef i eget liv – en bok om kognitiv terapi” Hertervig forl. 2006, ”Kongen anbefaler – holdninger for folket” Hertervig forl. 2006, "Det er ikke mer synd på deg enn andre. En bok om ansvar og frigjøring" (Hertervik forl. 2011) og «I don ́t eat blacks» Old Africa Books (2013). Han er medlem av Academy of Cognitiv Therapy, og er kjent som en av landets beste foredragsholdere. 

Arrangør: Skogli helse- og rehabiliteringssenter AS. Kurset er tidligere godkjent, og det er søkt om fornyet godkjenning av legeforeningen, fysioterapiforbundet (tidl. godkjent med 6 timer som fysioterapispesifikk etterutdanning i NFFs spesialistordning. og til fornyet godkjenning for spesialister). Kurset er godkjent av psykologforeningen (som 6 timers vedlikeholdsaktivitet), Norsk Ergoterapeutforbund (med 6 timer som spesialistspesifikt kurs meritterende til ergoterapispesialist i Psykisk helse), Norsk sykepleierforbund (som meritterende for godkjenning til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie med totalt 6 timer) og Norsk Helsesekretærforbund.

Boken ”Sjef i eget liv” anbefales som forberedelse til kurset.
Pris: kr 800 (inkl. kaffe/te/frukt og varm lunsj).
Begrenset antall plasser.
Plassbekreftelse betinger innbetaling av kursavgiften til konto nr.
2000 05 06177 før kursstart. Påmelding innen 14.03.14 til kursleder Arild Nørstebø, Skogli: 61249100, E-post: res@skogli.no 

083-0845 Ankomst, registrering
 

0845-0850 Åpning av kurset v/kursleder Arild Nørstebø

0850-0900 Presentasjon av Skogli v/direktør Alf Magne Foss

0900-0945 Om metakognitivt perspektiv.
 

1000-1045 Bruk av kognitive teknikker ved angst og tvang.

1100-1200 Hvordan beholde endringsfokus i timene?
 

1200-1245 LUNCH

1245-1330 Gruppearbeid (rollespill) og plenumsdiskusjon. Hvordan avdekker man pasientens grunnleggende leveregler?

1345-1430 Gruppearbeid. Hvordan jobber vi med grunnholdninger? 445-1530 Oppsummering, drøfting i plenum

1445-1530 Oppsummering, drøfting i plenum