Avtaler for feberklinikker

Her er snarveier til felles anbefalinger fra KS og Legeforeningen på en rekke problemstillinger knyttet til legenes økonomiske vilkår som følge av koronapandemien.