Fondet til fremme av allmennmedisin i Oslo

Statutter.
I henhold til Fondets vedtekter består Fondsstyret av styrets oppnevnte representant sammen med kurskomiteens medlemmer. Styrets oppnevnte representant for perioden 2021-2023 er Neelam Anjum.