Journalen

Journalen er et medlemsblad for Oslo legeforening som ble utgitt fire ganger i året. Siste nummer ble utgitt i 2020. Det er per i dag ikke planlagt flere utgivelser av Journalen.

Har du spørsmål om Journalen ta kontakt med Oslo legeforenings sekretariat på mail: oslo.legeforening@legeforeningen.no