Oslo legeforening

Lokalforening

Journalen

Journalen er medlemsblad for Oslo legeforening og utgis fire ganger i året.
Forside til nr 1 2020
Journalen nr. 1 - 2020

Samling med artikler

Setteredaktør for Journalen er Kristin Hovland

Om du vil annonsere i Journalen så ta kontakt med Media-AaMarketing, Ski:

Tlf. 64 87 67 90/900 43 282.

E-post: arne@aamedia.no