Oslo legeforening

Lokalforening

Journalen

Journalen er medlemsblad for Oslo legeforening og utgis fire ganger i året.
Journalen nr. 4 2019 forside
Journalen nr. 4 2019

Redaktør for Journalen er Per Helge Måseide.

Om du vil annonsere i Journalen så ta kontakt med Media-AaMarketing, Ski:

Tlf. 64 87 67 90/900 43 282.

E-post: arne@aamedia.no