Krav til obligatoriske kurs i akuttmedisin

Det er krav til to kurs i akuttmedisin, disse to blandes ofte sammen.
  1. Krav til klinisk emnekurs i akuttmedisin i spesialistreglene, både for førstegangsgodkjenning og for hver resertifisering av spesialiteten i allmennmedisin.
  2. Krav til kurs i akuttmedisin i akuttmedisinforskriften. Spesialister i allmennmedisin er unntatt fra dette kravet, men det omfatter både leger som ikke er spesialister i allmennmedisin og annet helsepersonell som arbeider sammen med lege i vakt.

 

Disse to kurskravene blandes ofte sammen. Det er ikke uventet, da kursene overlapper i innhold, og fordi akuttmedisinkurs som arrangeres etter Nklms rammeplan for akuttmedisinkurs i henhold til akuttmedisinforskriften også blir godkjent som det obligatoriske kliniske emnekurs i akuttmedisin for spesialiteten i allmennmedisin.

Kursene som arrangeres i henhold til akuttmedisinforskriften har Helsedirektoratet ansvar for, noe som ivaretas ved avtaler med ulike instanser som er blitt "godkjente arrangører". De har en særskilt finansiering, som de andre kursene i henhold til spesialitetsreglene ikke har.

Oslo legeforening arrangerer nytt kurs i Akuttmedisin i mars 2018 iht kurskrav 1 (dvs at kurset ikke er for leger som ikke er spesialister i allmennmedisin og annet helsepersonell som arbeider sammen med lege i vakt). Vi har ikke avtale med Helsedirektoratet om å være godkjent arrangør etter akuttmedisinforskriften, derfor må deltakerne betale kursavgift på vanlig måte, men kurset er godkjent tellende med 16 poeng som obligatorisk emnekurs/klinisk emnekurs i akuttmedisin til videre- og etterutdanningen.