Invitasjon til Møteplass Oslo 13. september 2023

Tema: Samarbeid om pasienter med rus- og avhengighetsproblematikk.
Bilde av møteplass Oslo.

Tid og sted:
Onsdag 13.09.23, kl. 16.30-20.00 (servering fra kl. 16.00)
Ullevål, bygg 25, grønt auditorium

Målgruppe:
Fastleger, kommunalt ansatte og andre allmennleger i Oslo.

Praksiskonsulenter ved de ulike sykehusene.

Bydelsoverleger, ledere av legevakt, Kommunalt akutt døgnopphold (KAD), etatsoverleger i Sykehjemsetaten (SYE).

Leger på sykehus.

Andre relevante helseaktører og samhandlingsparter fra alle profesjoner i både sykehus og kommune.

Mer informasjon om Møteplass Oslo:

Møteplass Oslo - Oslo universitetssykehus 

Vel møtt!

Vennlig hilsen

Camilla Holter Huseby

Samhandlingsoverlege
Spesialist i allmennmedisin
Spesialist i rus- og avhengighetsmedisin

Avdeling for samhandling, helsekompetanse og likeverdige helsetjenester

Oslo Universitetssykehus HF