Medisinsk-filosofisk forum 7. februar: "Åpenhetens pris – når helseetikk møter presseetikk"

Årets forum med tittelen "Åpenhetens pris – når helseetikk møter presseetikk" arrangeres 7. februar 2023 klokken 18:00–19:30, på Frederik Holsts hus, Ullevål sykehus.
Skjelett som står lent til et bord med en hodeskalle. Foto: Medisinsk-filosofisk forum

Foredrag ved Kjersti Thorbjørnsrud, forsker ved Institutt for samfunnsforskning.

Åpenhet om sykdom er ofte bra. Når syke og sårbare mennesker eksponeres i mediene, kan prisen likevel bli høy. Kjersti Thorbjørnsrud har studert pasienters opplevelse av å delta i TV-programmer, og funnene viser uløste etiske dilemmaer og spenninger mellom media, helsepersonell og pasienter:

  • Når skal helsepersonell åpne dørene for innsyn?
  • Hvilke rammer skal til for at syke og sårbare kan ytre seg fritt og autonomt?
  • Hvor går grensen mellom behovet for ro og skjerming vs. svake gruppers rett til ytringsfrihet? 

Forberedt kommentar ved Lisbeth Thoresen, førsteamanuensis ved Institutt for helse og samfunn, UiO.

Arrangementet er gratis.