Velkommen til Møteplass Oslo 15. februar 2023

En arena for utvikling av medisinsk samhandling i hovedstadsområdet.
Bilde av møteplass Oslo.

Tema: Helhetlige forløp for kreftpasienter - nytt og nyttig om fag og samarbeid

Tid: Onsdag 15. februar 2023 kl. 16.30 – 20.00.  NB! Servering starter kl. 16.00

Sted: Oslo Universitetssykehus-Ullevål, bygg 25, laboratoriebygn.: Rødt auditorium 1.etg

Målgruppe: Fastleger og kommunalt ansatte allmennleger i Oslo, sykehusleger ved OUS, Diakonhjemmet, AHUS og Lovisenberg

Godkjenninger: Oslo legeforenings kurskomité har godkjent de oppsatte møtene tellende med 4 timer pr gang som møteserie til videre- og etterutdanningen i allmennmedisin - totalt 16 timer/poeng. For å få godkjent en møteserie som tellende, er det en forutsetning at man deltar i minst 6 timer per 12 måneder.

Kl. 16.30–16.35: Velkommen til møteserien for 2023.

Ved Camilla Huseby , Samhandlingsoverlege OUS.

Pakkeforløp   

Kl. 16.35–16.40: Film om pakkeforløp kreft fra den Norske kreftforeningen.

Kl. 16.40–17.00: Status etter 9 år med pakkeforløp kreft; får vi det til?

Hva fungerer og hvilke utfordringer ligger der?

Ved Per Magnus Mæhle, PhD, Sekretariatsleder OUS Kreftstyret.

Kl. 17.00–17.15: Funksjonsfordeling av kreftbehandling i hovedstadsområdet.

Ved Sigbjørn Smeland, Professor II, Kreftklinikken

kl. 17.15–17.30: Diskusjon; Utfordringsbildet ved fragmentert kreftbehandling

Ved Kjell- Olav Svendsen,  fastlege  ved Frogner helsesenter og fastlegerepresentant i Helsefellesskapet for Diakonhjemmet 

Kl. 17.30–17:45: Pause

Moderne kreftbehandling

Kl. 17.45–18.10: Presisjonsdiagnostikk for kreftpasienter - hvordan og for hvem?

Ved Hege G, Russnes , Prof., MD, PhD Head, Experimental Pathology and Research Support

Dept. of Pathology and Research Group Leader, Dept. of Cancer Genetics, Institute for Cancer Research

Oslo University Hospital, Radiumhospitalet, Institute for Clinical Medicine, University of Oslo

Kl. 18.10–18.25: Avansert hjemmesykehus for barn med kreft.

Ved, Merete Fjellaksel, konstituert seksjonsleder, Avansert hjemmesykehus,  AHUS  

Kl. 18.25–18.45: Immunterapi- trolldom og magi?

Ved Jon Amund Kyte, Seksjonsleder, Avdeling for kreftbehandling, OUS.   

Kl. 18.45–19.00: Pause

Rehabilitering og mestring ved kreftsykdom

Kl. 19.00–19.15: Fastlegens rolle i oppfølging kreftpasienter.

Ved Tove Borgen, fastlege Frysja legesenter og Praksiskonsulent Diakonhjemmet sykehus

Kl. 19.15–19.35: Rehabilitering og mestringshjelp ved kreftsykdom

Ved  Tone Skaali, Seksjonsleder, overlege spes. psykiatri, PhD, Seksjon for psykososial onkologi, mestring og rehabilitering (Enhet for psykososial onkologi, Enhet for læring og mestring, Kreftrehabiliteringssenteret), Avdeling for klinisk service (KSS), Kreftklinikken, Oslo universitetssykehus HF

Kl. 19.35–19.45: Kreftkoordinators rolle.

Ved Siri Garner, kreftkoordinator bydel Alna

Kl. 19.45–20.00: Diskusjon- hvordan kan sykehus og kommune samarbeide og fordele oppgaver for å gi kreftpasienter helhetlige forløp med trygge overganger?

Ved tidligere pasient og brukerrepresentant fra Kreftforeningen Cathrine Aas Moen.

Kl. 20.00: Slutt og vel hjem!

Møteserien 2023:

15.februar: Helhetlige forløp for kreftpasienter

19.april: Samarbeid i den akuttmedisinske kjeden

13.septemer: Rus- og avhengighetsmedisin

22.november: Prioriteringer i klinisk praksis

Møteplass Oslo er forankret i Strategisk samarbeidsutvalg, og møtet arrangeres i samarbeid med Oslo legeforening.