Oslo legeforening

Lokalforening

Kurs i 2021

Fosterdiagnostikkens etikk, 26. mai 2021 kl. 13:00–14:30, Zoom - digitalt seminar

Senter for medisinsk etikk inviterer til digitalt seminar om fosterdiagnostikkens etikk.
12. mai 2021
Bilde av et foster. Foto: Colourbox.com
Foto: Colourbox.com

Fosterdiagnostikk reiser grunnleggende spørsmål om liv og død, moralsk status og hensiktsmessig bruk av moderne bioteknologi. Etikken har stått sentralt i de mange offentlige debattene om fosterdiagnostikk i Norge, senest ved endringene i Bioteknologiloven i mai 2020.

Hvorfor skaper fosterdiagnostikk så mye debatt? Hva står på spill, etisk sett? Hva skjer fremover, når nye teknologier kan gi oss stadig mer informasjon om fosteret tidligere enn før?

Senter for medisinsk etikk ved Universitetet i Oslo setter disse spørsmålene på dagsorden og inviterer til digitalt seminar om fosterdiagnostikkens etikk 26. mai kl. 13.00-14.30.

NB. Arrangementet er gratis, men krever påmelding. For informasjon om dette, program og annet, se deres nettsted.