Oslo legeforening

Lokalforening

Kurs i 2021

Grunnkurs C – forebyggende helsearbeid 20. - 22. september 2021

Kurset er utsatt fra 8.-10. februar. Hvis det ikke lar seg gjennomføre å avholde et fysisk kurs, vil det bli endret til Webinar via Zoom.
Bilde av Oslo havn.