Kræsjkurs i prenatalgenetikk. Digitalt kurs

Undersøkelse av fritt føtalt DNA (fra fosteret) i en blodprøve fra mor - NIPT blir nå innført. Ikke alle leger er forberedt på å kunne svare på spørsmål om dette. Seksjon for klinisk genetikk, OUS tilbyr disse forelesningene for dem som måtte være interessert.
En sten på en sandstrand. Foto: Colourbox.com
Foto: Colourbox.com

Oppsummeringsark for NIPT 'Non Invasive Prenatal Test' Undersøkelse av fritt føtalt DNA i den gravides blod. Bilde: Øivind Braaten
Oppsummeringsark for NIPT 'Non Invasive Prenatal Test' Undersøkelse av fritt føtalt DNA i den gravides blod. Bilde: Øivind Braaten
Oppsummeringsark for Prenataldiagnostikk for ikke-genetikere. Bilde: Øivind Braaten
Oppsummeringsark for Prenataldiagnostikk for ikke-genetikere. Bilde: Øivind Braaten