Oslo legeforening

Lokalforening

Kurs i 2021

Velkommen til Møteplass Oslo, onsdag 29. september 2021 kl. 16.30 – kl. 18.45

Tema: Gynekologi og svangerskapsomsorg. Nytt og nyttig om fag og samarbeid. STED: Digitalt møte. Informasjon om deltakelse sendes ut til dem som melder seg på.
29. september 2021

Agenda

Kl. 16.30 – 16.35: Velkommen til Møteplass Oslo v/Bente Thorsen, sekretær for Møteplass Oslo

Kl. 16.35 – 16.50: Livmorhalsscreeningprogrammet. Hva vil skje framover? v/Marianne Natvig, fastlege, Markveien legesenter

Kl. 16.50 – 17.00: Seksuelt overførbare sykdommer hva er nytt? –v/Åse Haugstvedt, overlege, Olafiaklinikken, OUS

Kl. 17.00 – 17.10: Hva kan vulvapoliklinikken tilby? Hvilke pasienter kommer til oss? v/Liv Rimstad Moksnes, overlege, Kvinneklinikken, OUS

Kl. 17.10 – 17.25: Endometriose- en oversett diagnose? v/Guri Majak, seksjonsleder, Kvinneklinikken, OUS. Kommentar fra fastlege Eli Ringstad Skeid, Nydalen legesenter

Kl. 17.25 – 17.35: Overgangsplager og hormonbehandling v/Marianne Natvig, fastlege, Markveien legesenter

Kl. 17.35 – 17.50: Legevakten har ordet: Blødning i 1. trimester og andre akutte tilstander. Hva kan legevakten gjøre? Hvordan ivareta pasientene dette angår? v/lege fra Allmennlegevakten, Oslo kommune. Kommentar fra sykehuslege Athena Irene Goulimis, LIS, Kvinneklinikken, OUS

Kl. 17.50 – 18.05: Frisk eller syk? Normalt eller unormalt? Er dagens gravide mer usikre enn før? v/Elisabeth T. Swärd, forskningsansvarlig/spesialrådgiver kvinnehelse, Norske kvinners sanitetsforening

Kl. 18.05 – 18.25: Implementering av ny bioteknologilov – betydning for samarbeidet v/Vasileios Sitras, Avdelingsleder, fostermedisinsk avdeling, OUS

Kl. 18.25 – 18.45: «Østensjøavtalen». Samarbeid mellom jordmor, fastlege og sykehus i svangerskap og barseltid. Hva kan vi klare å ta hånd om i bydelen, og hva må til sykehuset? v/Fastlege Ellen A. Fagerberg, Abildsø legekontor. Kommentarer fra jordmor Mari Andersen, bydel Østensjø og Ingvild Nordhagen, fagutviklingsjordmor, føde-gyn mottaket, OUS.

Kl. 18.45: Vi holder møtet åpent i inntil 30 minutter for kommentarer og diskusjon, for dem som har lyst og interesse! v/Bente Thorsen

Møtet er godkjent med 3 poeng i årets møteserie på Møteplass Oslo.

Møtet arrangeres i samarbeid med Oslo legeforening.

Møteplass Oslo er forankret i Samarbeidsutvalget for Hovedstadsområdet.