Velkommen til Møteplass Oslo 24. november 2021. Digitalt møte

TID: Onsdag 24. november 2021 kl. 16.30 – kl. 18.45
TEMA: Samarbeid med NAV
STED: Digitalt møte. Lenke til deltakelse sendes ut til dem som melder seg på.
Møteplass Oslo, bilde.
Foto: Møteplass Oslo, OUS.

Agenda

16.30-16.35: Velkommen til Møteplass Oslo v/Bente Thorsen, Sekretær for Møteplass Oslo

16.35-16.55: Hvordan kan NAV og DPS sammen hjelpe pasienter med alvorlige psykisk lidelser? v/Representanter fra Mortensrud DPS og NAV i Bydel Østensjø

16.55-17.15: Hvordan hjelpe pasienter med nakke- og ryggsmerter tilbake i arbeid? v/Cecilie Røe, Avdelingsleder, Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering, OUS, og Lars Åge Sjølie, NAV

17.15-17.35: Samarbeid om ungdom. NAV UNG. v/ Hanna Christiansen, Tone Granumog Sara Enberget, NAV Nordre Aker

17.35-17.45: Spørsmål og kommentarer til innleggene

17.45-18.10: Den gode sykemeldingssamtalen for pasienter med angst og depresjon v/Bente Aschim, Allmennlege, Vindern DPS, og Eli R Skeid, Fastlege, Nydalen legesenter

18.10-18.30: Skriv så ytelsen blir korrekt! Om kloke formuleringer i NAV skjemaer v/Gudleik Leir, Rådgivende lege, NAV

18.30 – 18.45: Informasjon om Helsefellesskapet og videreføring av Møteplass Oslo. v/Bente Thorsen

18.45: Vi holder møtet åpent i inntil 30 minutter for kommentarer og diskusjon, for dem som har lyst og interesse! v/Bente Thorsen

Møtet er godkjent med 3 poeng i årets møteserie på Møteplass Oslo.