Klinisk emnekurs i gastrologi og gastrokirurgi 22. mars, 29. mars og 5. april 2022

Kurset avholdes fysisk fra 16.00 – 21.00. Deltakerne vil få en oppdatering innen gastroenterologi/gastrokirurgi som er viktig for allmennleger. For allmennleger i spesialisering og fornyelse av spesialisering.