Velkommen til Møteplass Oslo 27. april 2022

Tid: Onsdag 27. april 2022 kl. 16.30 – 20.00. NB! Servering starter kl. 16.00. Tema: Psykiske lidelser og ruslidelser. Nytt og nyttig om fag og samarbeid. Sted: OUS, Ullevål, Store auditorium, bygg 6, Midtblokka.
Bilde av Møteplass Oslo.

Agenda: 

16.30 – 16.35 Velkommen! v/Bente Thorsen, sekretær for Møteplass Oslo

16.35 – 16.50 Antall henvisninger til psykisk helsehjelp skyter i været.
Hva kan det skyldes, og hvordan kan vi sammen håndtere det? v/Erik Ganesh Søegård, avdelingeleder, Søndre Oslo DPS

16.50 – 17.00 Spørsmål og diskusjon

17.00 – 17.20 «Da tar jeg livet mitt!» sier pasienten. Hva gjør legen?v/Ewa Ness, overlege, psykiatrisk legevakt, Oslo universitetssykehus

17.20 – 17.30 Spørsmål og diskusjon

17.30 – 17.40 Pause

17.40 – 17.50 Akuttpsykiatri på allmennlegevakta. «Multibrukergruppen».

Sosial ambulant akuttjeneste v/Representant fra Allmenlegevakten, Oslo kommune

17.50- 18.05 Psykiatrisk legevakt. Hvilke pasienter kommer til oss, og hvordan samarbeider vi med andre v/Ewa Ness, Overlege, Psykiatrisk legevakt, OUS, med forberedt kommentar fra fastlege: Hva er kloke grep for fastleger ved akutte tilstander?

18.05 – 18.15 Spørsmål og diskusjon

18.15 – 18.25: Rusakutten tar imot! Om rusakuttens rolle og samarbeidsflate v/representant fra Seksjon rusakuttmottak og avgiftning, Avdeling rus og avhengighetsbehandling, OUS

18.25 – 18.35 Systematisk spørring om alkohol- og rusvaner ved somatiske innleggelser – hva finner vi og hva gjør vi? Alcotail v/Vigdis Vindenes, forskningsleder, Klinikk forlaboratoriemedisin, OUS

18.35 – 18.45 Spørsmål og diskusjon

18.45 – 18:55 Pause

18.55 – 19.10 Innføring av felles henvisningsmottak – et etterlengtet løft for samarbeidet v/Eli Ringstad Skeid, Fastlege Nydalen legesenter og PKO leder, Diakonhjemmet

19.10 – 19.30 Oppfølging av somatisk helse hos pasienter med alvorlige psykiske lidelser/ruslidelser v/Ellen Anita Fagerberg, fastlege, Abildsø legekontor

19.30 – 19.40 Rusfact sin rolle og samarbeidsflate. Hvilke resultater ser vi? v/Marit Granholm Aarset, overlege, og Ida Mostue Bogen, psykolog, Lovisenberg Diakonale sykehus

Kl. 19.40 – 19.50: HABiO – et prøveprosjekt med heroinassistert behandling v/ Camilla Birkevold, enhetsleder, Heroinassistert behandling i Oslo, Seksjon ruspoliklinikker, OUS

19.50 – 20.00: Avsluttende kommentarer og diskusjon

20.00: Slutt