Oslo legeforening

Lokalforening

Kurs i 2022

Velkommen til Møteplass Oslo 9. februar 2022

Kurset arrangeres Onsdag 9. februar 2022 kl. 16.30 – 20.00.
Temaet er Barn og unge. Nytt og nyttig om fag og samarbeid
Møtet er digitalt og påloggingsinformasjon sendes ut til påmeldte uka før møtet
12. januar 2022
Skyline av Oslo fra Ekebergåsen.

Agenda:

Kl. 16:30 – 16:35 Velkommen til årets møteserie! v/Bente Thorsen, Sekretær for Møteplass Oslo

Kl. 16.35 – 16.55 Spesialisthelsetjenesten i bevegelse -  Med kreftmedisin i ryggsekken v/Ingunn Holumsnes Sandven, kreftsykepleier, Oslo universitetssykehus (OUS) og en ung kreftpasient

Kl. 16.55 – 17.20 Hvorfor og hvordan ivareta barn og unge som opplever alvorlig sykdom eller død i familien? v/Trude Aamotsmo, foretakskoordinator for barn og unge, OUS

Kl.17.20 – 17.30 Barnevernsgruppa på legevakten – en del av sikkerhetsnettet v/Beate Nilsen, overlege, Allmennlegevakten, Oslo kommune Spørsmål og diskusjon

Kl. 17.30 – 17.40 Spørsmål og diskusjon

Kl. 17.40 – 17.50 Pause

Kl. 17.50 – 18.10 «Hva er nytt» på feltet barnesykdommer – som får betydning for samarbeidet?

Hodepine: Nye behandlingsstrategier v/Gro Anita Gauslå, overlege, barneavdeling for nevrofag, OUS
Spinal muskelatrofi (SMA): Ny screening og behandling v/Sean Wallac, overlege, barneavdeling for nevrofag, OUS

Kl. 18.10 – 18.30 Hoste, hoste, hoste…… Diffrensialdiagnostikk og riktig behandling v/akutt og langvarig hoste hos barn. Behandling av astma v/ Bente Krane Kvenshagen, avtalespesialist i pediatri, Best Helse, Nordstrand

Kl. 18.30 – 18.40 Spørsmål og diskusjon

Kl. 18.40 – 18.50 Pause

Kl. 18.50 – 19.00 Finn din rolle og samarbeid med de andre! Samhandlingsforløpet for barn/unge med utviklingsforstyrrelser v/Ellen Anita Fagerberg, fastlege, Abildsø legekontor

Kl. 19.00 – 19.15 Hva er viktigst akkurat nå for barn og unge i Oslo, sett fra BUP’s ståsted? v/Trude Fixdal, leder, BUP Vest, Diakonhjemmet sykehus

Kl. 19.15 – 19.35 Familiebasert behandling av spiseforstyrrelser. Hva bør fastlegene vite, og hvilken betydning har det for samarbeidet? v/Repr. fra  BUP vest, Diakonhjemmet sykehus

Kl. 19.35 – 19.45 Hva er Oslohjelpa, og hvordan samarbeider vi med fastleger og andre tjenester? v/Repr. fra Oslohjelpa, Oslo kommune

Kl. 19.45 – 20.00 Spørsmål og diskusjon. Avsluttende kommentarer