Velkommen til Møteplass Oslo 9. februar 2022

Kurset arrangeres Onsdag 9. februar 2022 kl. 16.30 – 20.00.
Temaet er Barn og unge. Nytt og nyttig om fag og samarbeid
Møtet er digitalt og påloggingsinformasjon sendes ut til påmeldte uka før møtet
Skyline av Oslo fra Ekebergåsen.

Agenda:

Kl. 16:30 – 16:35 Velkommen til årets møteserie! v/Bente Thorsen, Sekretær for Møteplass Oslo

Kl. 16.35 – 16.55 Spesialisthelsetjenesten i bevegelse -  Med kreftmedisin i ryggsekken v/Ingunn Holumsnes Sandven, kreftsykepleier, Oslo universitetssykehus (OUS) og en ung kreftpasient

Kl. 16.55 – 17.20 Hvorfor og hvordan ivareta barn og unge som opplever alvorlig sykdom eller død i familien? v/Trude Aamotsmo, foretakskoordinator for barn og unge, OUS

Kl.17.20 – 17.30 Barnevernsgruppa på legevakten – en del av sikkerhetsnettet v/Beate Nilsen, overlege, Allmennlegevakten, Oslo kommune Spørsmål og diskusjon

Kl. 17.30 – 17.40 Spørsmål og diskusjon

Kl. 17.40 – 17.50 Pause

Kl. 17.50 – 18.10 «Hva er nytt» på feltet barnesykdommer – som får betydning for samarbeidet?

Hodepine: Nye behandlingsstrategier v/Gro Anita Gauslå, overlege, barneavdeling for nevrofag, OUS
Spinal muskelatrofi (SMA): Ny screening og behandling v/Sean Wallac, overlege, barneavdeling for nevrofag, OUS

Kl. 18.10 – 18.30 Hoste, hoste, hoste…… Diffrensialdiagnostikk og riktig behandling v/akutt og langvarig hoste hos barn. Behandling av astma v/ Bente Krane Kvenshagen, avtalespesialist i pediatri, Best Helse, Nordstrand

Kl. 18.30 – 18.40 Spørsmål og diskusjon

Kl. 18.40 – 18.50 Pause

Kl. 18.50 – 19.00 Finn din rolle og samarbeid med de andre! Samhandlingsforløpet for barn/unge med utviklingsforstyrrelser v/Ellen Anita Fagerberg, fastlege, Abildsø legekontor

Kl. 19.00 – 19.15 Hva er viktigst akkurat nå for barn og unge i Oslo, sett fra BUP’s ståsted? v/Trude Fixdal, leder, BUP Vest, Diakonhjemmet sykehus

Kl. 19.15 – 19.35 Familiebasert behandling av spiseforstyrrelser. Hva bør fastlegene vite, og hvilken betydning har det for samarbeidet? v/Repr. fra  BUP vest, Diakonhjemmet sykehus

Kl. 19.35 – 19.45 Hva er Oslohjelpa, og hvordan samarbeider vi med fastleger og andre tjenester? v/Repr. fra Oslohjelpa, Oslo kommune

Kl. 19.45 – 20.00 Spørsmål og diskusjon. Avsluttende kommentarer